Ședință extraordinară la CJ Hunedoara. Ce vor vota consilierii județeni

Consiliul Județean Hunedoara a convocat prima ședință din anul 2019, pentru astăzi, 4 ianuarie, la ora 11:00. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare se află următoarele proiecte de hotărâre:

C O N V O C A T O R

In temeiul prevederilor art.94 alin.2 și alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință extraordinară, la sediul acestuia, pentru data de 4 ianuarie 2019, orele 11,00  cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.128/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico- economici ale proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.129/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea si modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (Tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.130/2018 privind aprobarea devizului general consolidat al proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea si modernizarea străzilor de acces, in municipiul Orăștie” cu finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;
  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sintamaria Orlea, județul Hunedoara”.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *