Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice a fost elaborat în contextul în care unele abateri de la aceste norme sunt, în prezent, sancţionate cu amenzi stabilite în urmă peste un deceniu, în timp ce pentru alte abateri de la respectarea unor prevederi care ţin de domeniul sănătăţii publice nu sunt prevăzute deloc sancţiuni.
Proiectul pus în transparenţă şi publicat pe portalul web al Ministerului Sănătăţii stabileşte că reprezintă contravenţii nerespectarea normelor de igienă din unităţile de învăţământ preuniversitar privind întocmirea meniurilor personalizate copiilor/tinerilor cu diferite alergii/afecţiuni medicale precum şi nerespectarea normelor de igienă din unităţile de învăţământ preuniversitar în ceea ce priveste asigurarea alimentaţiei, corespunzătoare Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
De asemenea, proiectul de HG aduce noi reglementări cu privire la asigurarea trasabilităţii produselor de sânge recoltate de centrele de transfuzii din spitale, la activitatea managerilor unităţilor sanitare dar şi la asigurarea accesului aparţinătorilor la vizite şi date despre starea rudelor internate în spitale.
Amenzi pentru spitalele care nu respectă dreptul aparţinătorilor la vizite şi la acces la date despre rudele bolnave
În urma unui ordin al ministrului Sănătăţii adoptat anul trecut şi care stabileşte programul de vizite în unităţile sanitare publice, Ministerul vine şi cu propuneri de sancţiuni pentru cei care nu respectă acest ordin.
Astfel, conform proiectului, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind obligaţia unităţilor sanitare publice de a elabora proceduri şi de a implementa un sistem de informare a aparţinătorilor pacienţilor care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparţinătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, următoarele informaţii: secţia/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant şi numărul de telefon apelabil pentru informaţii despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului;
– nerespectarea de către secţiile/ compartimentele unităţii sanitare publice a obligaţiei informării telefonice, zilnic a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului, în situaţia în care programul de vizită este suspendat conform prevederilor legislaţiei în vigoare ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea.
– nerespectarea  legislaţiei în vigoare privind afişarea, la loc vizibil, la intrarea în unitatea sanitară publică a programului zilnic de lucru a medicilor curanţi, stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical, în vederea solicitării aparţinătorilor pacienţilor internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare de a discuta cu medical curant, în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza programului stabilit şi aprobat.
–  nerespectarea legislaţiei în vigoare privind programul de vizite a  pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice de către aparţinători;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind afisarea programului de vizite la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor, precum şi pe site-ul unităţii sanitare publice;
– neasigurarea pentru vizitatori, în mod gratuit de către unitatea sanitară, a echipamentului de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei”.
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind accesul permanent a unui însoţitor pentru pacienţii  internati care au un  grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/ coordonatorului de compartiment.
–  nerespectarea legislaţiei în vigoare privind suspendarea programului de vizită la nivelul unităţii sanitare publice  în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Sancţiuni pentru furnizorii de servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare 
Şi cadrele medicale implicate în procesul de vaccinare vor plăti amenzi dacă nu respectă normele legale. Astfel, constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit proiectului de HG, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
– nedesemnarea unei  persoane responsabile cu introducerea datelor în RENV şi a unui înlocuitor, de către conducătorul maternităţii;
– neeliberarea fişei copilului, la externarea din maternitate, nefurnizarea codului unic de identificare pe fişa printată din RENV, neînscrierea CUI-ului în carnetul de vaccinări al nou-născutului şi neinformarea părintelui/ reprezentantului legal despre obligativitatea prezentării acestei informaţii medicului vaccinator;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind responsabilităţile maternităţilor de a asigura participarea personalului vaccinator la sesiunile de instruire organizate de DSP în domeniul implementării RENV şi/sau al vaccinologiei;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind participarea persoanelor desemnate  la sesiunile de instruire organizate de DSP  şi/sau INSP în domeniul implementării RENV şi/sau al vaccinologiei”.
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind gestionarea electronică a stocurilor de vaccinuri, inclusiv privind completarea fişei de pierderi la momentul înregistrării lor;
–  negenerarea formularului de consum al vaccinurilor,  lunar,  în format electronic;
– necomunicarea către DSP  a oricărei erori apărută în procesul de vaccinare şi/sau de înregistrare a datelor privind vaccinarea, în cel mai scurt timp, cu notă explicativă semnată care să descrie situaţia neconformă;
– neverificarea de către persoanele prevăzute în legislaţia în vigoare,  periodic a site-ului www.insp.gov.ro, rubrica RENV şi mesageria internă a RENV pentru a afla informaţii la zi despre modificări în aplicaţie, revizuirea manualelor şi/sau a procedurilor de raportare existente;
– nerespectarea de către medicii vaccinatori a schemelor de vaccinare (vârsta recomandată, tipul vaccinului, intervalul dintre doze şi tipurile de vaccin),  conform Calendarului de vaccinare, legislaţiei şi instrucţiunilor de vaccinare în vigoare;
– nerealizarea  de către medicii vaccinatori a catagrafiei persoanelor eligibile la vaccinare şi neîntocmirea necesarului de vaccin în format electronic, cu semnătură digitală şi netransmiterea prin e-mail către DSP;
– necomunicarea  către DSP a inadvertenţelor privind datele înregistrate  referitoare la vaccinare, de către persoanele şi unităţile prevăzute în legislaţia în vigoare;
– necomunicarea către DSP a oricărei situaţii neconforme apărută în procesul de vaccinare şi/sau a oricărei erori de înregistrare a datelor privind vaccinarea în cel mai scurt timp, cu notă explicativă semnată care să descrie situaţia neconformă”.
Amenzi pentru nerespectarea normelor privind transfuziile de sânge realizate în spitale
Proiectul de HG mai prevede de asemenea că este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:
– netransmiterea rapoartelor bianuale de evaluare a hemovigilenţei, conform prevederilor legale în vigoare;
– neraportarea reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse severe, conform prevederilor legale în vigoare;
– nerespectarea protocolului privind efectuarea testelor pretransfuzionale, conform prevederilor legale în vigoare;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind dotarea minimă obligatorie a unităţii de transfuzie sanguină din spitale.
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, în conformitate cu reglementările  legale în vigoare;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind asigurarea prezervării probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind întocmirea planului anual de educaţie continuă şi evaluarea periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind interzicerea unităţii de transfuzie sanguină din spital de a livra sânge total sau componente sanguine către alte spitale, livrarea şi/sau administrarea lor la domiciliul pacientului, livrarea de sânge total şi/sau de componente sanguine cu altă destinaţie decât administrarea terapeutică în incinta spitalului;
– nerespectarea legislaţiei în vigoare privind efectuarea controlului ultim pretransfuzional la patul bolnavului;
– neîntocmirea sau întocmirea incompletă a documentaţiei minime obligatorii prevăzută de legislaţia în vigoare, aferentă desfăşurării activităţii unităţii de transfuzie sanguine din spital”.
Sancţiuni de care sunt pasibili managerii de spitale 
Proiectul de act normativ stabileşte totodată că în vederea asigurării accesului pacienţilor în unităţile sanitare publice, precum şi a accesului acestora la serviciile medicale fără prezentarea rezultatului unui test pentru detecţia infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 se introduc amenzi.
„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5000 lei managerii unităţilor sanitare publice pentru nerespectarea obligaţiei de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării accesului pacienţilor în unităţile sanitare publice, precum şi a accesului acestora la serviciile medicale, fără prezentarea rezultatului unui test pentru detecţia infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 “, este una dintre prevederile din proiectul pus în transparenţă.
Alte prevederi din proiect se referă la asigurarea şi dotarea corespunzătoare a unui post central de supraveghere pacienţi în secţiile ATI, sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare privind certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică pentru activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie, precum şi pentru activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, dar şi pentru neinformarea de îndată, de către producătorul/distribuitorul de apă potabilă, a direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi a unităţii administrativ-teritorială despre neconformităţile constatate, precum şi despre planul măsurilor de remediere necesare, în situaţia în care calitatea apei nu corespunde cerinţelor prevăzute de lege.

 

news.roviewscnt