Strabag întoarce o licitație de 4,5 milioane la Aninoasa

Strabag întoarce o licitație de 4,5 milioane de lei la Aninoasa. Societatea a contestat licitația privind “Servicii de proiectare tehnică, asistență tehnică și  execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de modernizare străzi de interes local în orașul Aninoasa”.

“Contestatoarea a solicitat anularea raportului procedurii, a comunicării nr. 1743/08.06.2018, privind rezultatul procedurii de atribuire, obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării ofertei tehnice și a ofertei financiare, cu reevaluarea ofertei depuse de ofertantul declarat câștigător – Asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL terț susținător, precum și stabilirea rezultatului procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare raportat la criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut””, arată documentul Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

În plus asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL terț susținător, prin SC NIK ART SERV CONS SRL, lider al asocierii,  SC DAMITRADE SRL, asociat, SC PADPONT DESIGN SRL, terț susținător, a formulat „opinia concurentă” prin care a solicitat respingerea contestației depusă de SC STRABAG SRL ca inadmisibilă, în ceea ce privește respectarea procedurilor de depunere a acesteia și ca nefondată și nelegală, în ceea ce privește aspectele de fond.

“Pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestația formulată de SC STRABAG SRL, în contradictoriu cu ORAȘUL ANINOASA, și anulează raportul procedurii nr. 1728/08.06.2018, precum și comunicările transmise ofertantelor ale căror oferte au fost declarate admisibile. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei depuse de Asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL terț susținător, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii prezentei, cu întocmirea unui nou raport al procedurii”, arată soluția Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

Împotriva deciziei se poate formula contestație în termen de 10 zile. Proiectul prevedea asfaltarea străzilor Simion Bărnuțiu (265 m), Costeni Tronsonul I (545 m) şi Tronsonul II (611 m), Republicii (415 m), Ghe. Doja (295 m), Uzinei (654 m), Dănuţoni (898 m), Mărtinești (1410 m), Vulculești (584 m). În total, 5.679 m de drum. Contractul contestat are o valoare de 4.499.076,00 RON.

 

 

 

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.