Taxele de școlarizare la doctorat la UPET, cele mai mici din țară

Până la finalul lunii septembrie, la Universitatea din Petroșani are loc admiterea la doctorat. Patru domenii de doctorat sunt disponibile la instituția de învățământ superior, și anume Ingineria sistemelor; Inginerie și management; Inginerie industrială; Mine, petrol și gaze;

Pentru acest an, Școala doctorală de la Universitatea din Petroșani scoate la concurs 3 locuri bugetate, cu bursă de studii, 3 locuri bugetate, fără bursă de studii și alte 4 locuri cu bursă destinate românilor de pretutindeni.

Până în data de 10 septembrie cei care doresc să urmeze cursurile școlii doctorale se pot înscrie prin intermediul platformei online a Universității din Petroșani, secțiunea Admitere.

Concursul de admitere la studiile de doctorat constă în susținerea examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care se va sustine înaintea interviului și va avea un caracter eliminatoriu Examenul de competenţă lingvistică se susţine la CENTRUL LINGVISTIC „EUROLANGUAGE” al Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică, nivel minim B1. Sunt scutiţi de acest examen candidaţii care fac dovada că au obţinut în ultimii doi ani, de la data concursului, un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, pe care îl vor prezenta pentru echivalare; susținerea unei probe orale (interviu) de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studii de doctorat şi propunerea unei teme a tezei de doctorat. Proba de verificare a cunoştinţelor se va susţine doar de către candidaţii care au obţinut certificatul de competenţă lingvistică şi constă într-o discuţie tip interviu/colocviu pe baza unei tematici specifice domeniului de studii.

Media generală de admitere la studiile universitare de doctorat se compune din media ponderată formată din media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporție de 25% și nota obținută la interviu, în proporție de 75%.

Admiterea se va face pe domenii de doctorat, în ordinea descrescătoare mediei generale de admitere obţinută de către candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs. Media minimă pentru admiterea unui candidat la studiile doctorale este 8 (opt).

Taxa de școlarizare pentru studiile doctorale este de 3800 de lei/an.

 

 

Monika BACIU

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *