Testări pentru persoanele care vor să predea și nu au calificare

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunță că în perioada 25-26 august are loc depunerea dosarelor a celor care participă la concursul județean/testarea necalificaților. Cererile se depun, personal sau prin împuternicire notarială în original, la sediul IȘJ Hunedoara, în data de 25 și 26 august în intervalul orar 10:00-14:00.

Concursul se susține, astfel, “în situaţia în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora”, potrivit articolului 98, alineatul 1, din metodologie.

Documentul menționat anterior prevede că proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 ore. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă. La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante se pot prezenta și persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.