Ucenicia – soluția pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie” (Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă).

Ucenic poate fi oricine are cel puțin 16 ani și dorește să învețe muncind și să obțină, la final, o calificare. Ucenicia la locul de muncă este soluţia pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, cât şi unor nevoi economice şi patrimoniale prin care se păstrează şi se continuă anumite meserii tradiţionale.

Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc de muncă cu o durată între 1 an şi 3 ani.

Pentru fiecare contract de ucenicie, angajatorul poate primi lunar câte 1.125 de lei. Finantarea se acordă pe toată perioada derulării contractului de ucenicie. Ucenicul major trebuie să primească cel puțin salariul de bază minim brut pentru un program de opt ore pe zi, respectiv de 40 de ore, în medie, pe săptămână.

Angajatorul va incheia o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile lucratoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie.

Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar se efectuează în baza declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (conf. Legii nr.227/2015). Urmatoarele documente se depun la agenție:

  1. a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 a HGR 855/2013
  2. b) fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;
  3. c) raportul de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din HGR 855/2013

Informează-te despre drepturile şi beneficiile prevazute de legislaţia în vigoare privind ucenicia la locul de muncă, intrând în cea mai apropiată unitate locală a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara pentru înregistrare în evidența noastră.

Nicolae FARA – Director Executiv al AJOFM Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *