Un nou proiect pentru infrastructura rutieră din Deva

Autoritățile locale din municipiul Deva au demarat un nou proiect pentru extiderea infrastructurii rutiere. Este vorba de un contract în valoare de 993.086 lei, care prevede proiectarea și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiție: „Amenajare drum de prelungire, strada Brândușei”.

„Drumul Prelungire strada Brândușei este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Deva, accesul în zonă este asigurat din Strada Zăvoi. Amplasamentul pe care se preconizează realizarea investiției îl reprezintă un drum de interes local din localitatea Deva pe o lungime de 505 ml, drum situat în intravilanul orașului. (…) Promovarea realizării obiectivului de investiție privind „Amenajare drum Prelungire strada Brândușei” municipiul Deva județ Hunedoara face parte din strategia de dezvoltare a municipiului Deva în ceea ce privește asigurarea /facilitarea accesului pentru locuitori. Realizarea obiectivului de investiție s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 277/2020 în care a fost cuantificată valoarea de investiție cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici stabiliți prin Studiu de Fezabilitate. Având în vedere obiectul contractului: Proiectarea și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiție: „ Amenajare drum Prelungire strada Brândușei” municipiul Deva județ Hunedoara, acestea constau în: 1. Prestarea de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC+DTOE), documentații pentru obținere avize/acorduri, Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție, Caiete de sarcini, Liste de cantități, verificare tehnică, se va face în baza studiului de fezabilitate”, arată documentul.

Drumul actual este un drum de pământ, de interes local, supus unui trafic redus și se rezumă la circulația autovehiculelor locuitorilor din zonă și a autovehiculelor ocazionale atunci când starea acestui drum este favorabilă. 20 ianuarie 2021 este data limită pentru depunerea ofertelor. Lucrarea este realizată din fonduri bugetare.

 

Colaborator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.