Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece 2022 – 2023

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2022-2023 poate fi solicitat de către familiile și/sau persoanele singure cu un VENIT net mediu lunar de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Ajutorul de încălzire se acordă pe perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile membrilor acesteia, bunurile mobile și imobile deținute, sistemul de încălzire utilizat etc.

Direcția de Asistență Socială Deva va prelua CERERI pentru acordarea ajutorului începând de luni, 17 OCTOMBRIE 2022.

Lista ACTELOR necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței poate fi consultată pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Servicii publice – Direcția de Asistență Socială – Beneficii sociale sau accesând link-ul: https://www.primariadeva.ro/index.php/servicii_publice/das_detaliu/C57.

IMPORTANT! Potrivit Legii consumatorului vulnerabil, persoanele care dețin clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole sau de prelucrare a lemnului, depozite bancare mai mari de 3.000 de lei etc. NU POT BENEFICIA de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR care conduc la EXCLUDEREA acordării ajutorului de încălzire este aceeași ca și în cazul ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei, astfel:

BUNURI IMOBILE:

-clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

-terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane mai mari de 1.000 metri pătrați (în zona urbană) și de 2.000 metri pătrați (în zona rurală) – cu excepția terenurilor din zone colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

BUNURI MOBILE (aflate în stare de funcționare):

-autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani – cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu dizabilități sau destinate transportului acestora, precum și pentru folosința persoanelor aflate în zone greu accesibile

-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

-autovehicule (autoutilitare, autocamioane cu sau fără remorci, rulote, microbuze, autobuze)

-șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată)

-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale)

-utilaje de prelucrare a lemnului (gater sau alte utilaje de prelucrare a lemnului acționate hidraulic, mecanic sau electric)

DEPOZITE BANCARE:

-depozite bancare cu valoare totală mai mare de 3.000 de lei (cu excepția dobânzii)

TERENURI/ANIMALE ȘI/SAU PĂSĂRI:

-suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție depășește 1.000 euro/an (pentru persoana singură), respectiv 2.500 euro/an (pentru familie).

VALOAREA ajutorului pentru încălzirea locuinței diferă în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure și de sistemul de încălzire utilizat.

DE REȚINUT! Pe lângă ajutorul de încălzire, familiile și persoanele singure cu venituri mici beneficiază și de un SUPLIMENT PENTRU ENERGIE, în sumă fixă, care se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0755.878.814 și 0254.218.030 / Tasta 1 (Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială), de luni până joi – între orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00 și vineri – între orele 8:00-11:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.