Zeci de mii de funcții publice vacante în administrație, în anul 2020

Numărul total de funcţii publice era, la sfârşitul anului trecut, de 173.655, din care: 133.067 funcţii publice ocupate; 4.193 funcţii publice temporar ocupate; 7.390 funcţii publice temporar vacante; 29.005 funcţii publice vacante, conform raportului de activitate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), care consemnează şi că în cursul anului 2020 a fost creată secţiunea ”Adresaţi o întrebare” pe site-ul Agenţiei şi a fost înfiinţată o linie telefonică dedicată acordării de consiliere de specialitate.

„Aflăm din raportul ANFP că numărul total de funcţii publice, la data de 31.12.2020, era de 173.655, din care: 133.067 funcţii publice ocupate; 4.193 funcţii publice temporar ocupate; 7.390 funcţii publice temporar vacante; 29.005 funcţii publice vacante. Au fost organizate concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie/conducere, respectiv concursurile de promovare în funcţii publice de conducere pentru 4.770 de funcţii publice”, anunţă Ministerul Dezvoltării, în a cărui subordine se află ANFP.

„O primă decizie pe care am luat-o în calitate de preşedinte al ANFP a fost aceea de a asigura o mai bună transparentizare a concursurilor. Pentru a garanta competiţia deschisă, concursurile trebuie să beneficieze de publicitate adecvată. Oamenii dau valoarea muncii în orice loc şi pentru a fi siguri că acest lucru se întâmplă şi în sistemul public, trebuie să pornim cu începutul – crearea cadrului pentru un proces transparent de recrutare”, a declarat Liviu Mălureanu, preşedintele ANFP.

În anul 2020, ANFP a gestionat 11 proiecte cu finanţare externă. Valoarea cumulată a proiectelor la data de 31.12.2020 era de 90.296.153,82 lei (aprox. 18.894.361,54 euro).

Situaţia generată de pandemie a impus adaptarea la noi modalităţi de muncă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă extinderea utilizării semnăturii electronice în corespondenţa oficială şi organizarea online a evenimentelor şi a stagiilor de practică pentru studenţi.

„În ceea ce priveşte noutăţile, în cursul anului 2020 a fost creată secţiunea „Adresaţi o întrebare” pe site-ul Agenţiei şi a fost înfiinţată o linie telefonică dedicată acordării de consiliere de specialitate. Pe site se găsesc răspunsuri la 109 întrebări, pe tematici precum: mobilitatea, recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici, drepturile funcţionarilor publici, suspendarea raportului de serviciu, obligaţiile funcţionarilor publici, reorganizarea instituţiei publice, comisii de disciplină, răspunderea funcţionarului public, perfecţionarea profesională”, indică raportul.

Direcţiile de acţiune ale ANFP, pentru anul 2021, au în vedere regândirea şi modernizarea serviciului public, prin susţinerea activă a digitalizării, atragerea de finanţare externă,  derularea de parteneriate cu societatea civilă.

„Voi urmări dezvoltarea unor proiecte strategice care să aducă rezultate evidente şi imediate, pentru că sectorul public are nevoie de reforme profunde în ceea ce înseamnă managementul resurselor umane”, a declarat preşedintele ANFP.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.