Acord provizoriu privind înfiinţarea Autorităţii Europene a Muncii

Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea Comisiei de înfiinţare a unei Autorităţi Europene a Muncii (AEM), o structură care va contribui la asigurarea unei mobilităţi echitabile a forţei de muncă în cadrul Pieţei Interne.

Această nouă autoritate a Uniunii Europene va sprijini mobilitatea echitabilă a forţei de muncă în cadrul UE, permiţând cetăţenilor şi întreprinderilor să profite de oportunităţile oferite de piaţa unică şi sprijinind totodată cooperarea între autorităţile naţionale, inclusiv în prevenirea şi combaterea fraudei şi abuzurilor sociale, arată Comisia Europeană.

“Cu ajutorul Pilonului european al drepturilor sociale, am onorat în viitorul Uniunii Europene o puternică dimensiune socială. Astăzi, facem un alt mare pas înainte în direcţia îndeplinirii angajamentului nostru pentru o Europă mai socială. Având 17 milioane de europeni trăind sau muncind în alt stat membru al UE, a sosit momentul ca o instituţie precum Autoritatea Europeană a Muncii să sprijine pe cetăţenii noştri mobili, să faciliteze activităţile statelor noastre membre şi să contribuie la asigurarea echităţii şi a încrederii în piaţa noastră unică. În ultimii ani, am realizat progrese importante în privinţa unor norme mai echitabile pentru mobilitatea forţei de muncă. Noua autoritate ne va ajuta la punerea lor în practică”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

Comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, Marianne Thyssen, a adăugat: “Întotdeauna am afirmat că avem nevoie de reguli clare şi echitabile cu privire la mobilitatea forţei de muncă, a căror aplicare să poată fi controlată. Acordul de astăzi privind Autoritatea Europeană a Muncii este bijuteria din coroana unei pieţe europene a muncii echitabile. Aceasta va avea o dublă misiune: să ajute autorităţile naţionale să lupte împotriva fraudei şi a abuzurilor şi să faciliteze mobilitatea pentru cetăţeni”.

Potrivit acesteia, acordul este rezultatul unor negocieri foarte constructive şi rapide care arată că Europa poate decide şi acţiona rapid pentru soluţionarea problemelor.

“Aş dori să mulţumesc raportorului Parlamentului European Jeroen Lenaers şi Preşedinţiei României care acţionează în numele Consiliului. Acest acord ar trebui acum să fie repede confirmat, pentru a garanta că Autoritatea Europeană a Muncii îşi poate începe activitatea în acest an şi că va fi pe deplin operaţională cât mai curând posibil. Acordul reprezintă un pas înainte crucial în direcţia unei Europe mai echitabile şi cu un caracter social mai pronunţat”, a mai spus Thyssen.

Acordul va fi transmis Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată ce reprezentanţii permanenţi ai statelor membre confirmă acordul, acesta va fi supus unui vot final în plenul Parlamentului European.

Preşedintele Juncker a propus pentru prima dată instituirea unei Autorităţii Europene a Muncii în 13 septembrie 2017.

Aproximativ 17 milioane de cetăţeni europeni locuiesc sau muncesc în prezent în alt stat membru – de două ori mai mult decât cu zece ani în urmă. UE a elaborat un corpus legislativ substanţial care reglementează diferite aspecte ale mobilităţii, inclusiv detaşarea lucrătorilor şi coordonarea securităţii sociale. Cu toate acestea, complexitatea aplicării efective şi consecvente a normelor UE în statele membre necesită o cooperare şi schimburi structurate între autorităţile naţionale competente, precum şi resurse pentru activităţi comune, precum organizarea de inspecţii comune sau pregătirea personalului naţional pentru a se ocupa de cazurile transfrontaliere.

Pentru a aborda aceste aspecte, Autoritatea Europeană a Muncii (AEM) – propusă de Comisie în martie 2018 – va îndeplini următoarele sarcini: de a sprijini statele membre la furnizarea de informaţii şi servicii pentru cetăţeni şi întreprinderi; de a facilita cooperarea şi schimburile de informaţii dintre statele membre şi de a le sprijini prin inspecţii concertate şi comune, în scopul de a lupta împotriva abuzurilor, a fraudei şi a muncii nedeclarate; de a juca un rol de mediere între statele membre în caz de litigii.

Autoritatea Muncii va avea responsabilitatea de a sprijini reţeaua de servicii europene pentru ocuparea forţei de muncă (EURES) şi va prelua şi consolida activităţile platformei europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate.

Activităţile sale se vor referi la normele privind mobilitatea forţei de muncă şi la detaşarea lucrătorilor, la coordonarea securităţii sociale şi a legislaţiei specifice din sectorul transportului rutier.

Nu vor fi create noi competenţe la nivelul Uniunii Europene, statele membre rămânând deplin responsabile cu aplicarea normelor privind forţa de muncă şi securitatea socială. Valoarea adăugată de autoritate constă în faptul că aceasta va facilita cooperarea dintre statele membre, va raţionaliza structurile existente şi va oferi sprijin operaţional pentru a asigura o aplicare mai eficientă a normelor în beneficiul cetăţenilor, al întreprinderilor şi al autorităţilor naţionale deopotrivă.

Exerciţiul de raţionalizare va aduce, de asemenea, avantaje financiare, deoarece raţionalizarea organismelor existente la nivelul UE va permite realizarea de economii. În plus, cu sprijinul Autorităţii Muncii, statele membre vor fi în măsură să recupereze contribuţiile de asigurări sociale într-un mod mai eficient şi mai deplin decât este cazul în prezent. În sfârşit, prin oferirea de sprijin tehnic şi logistic, autoritatea va reduce sarcina administrativă a statelor membre. În această privinţă, se preconizează câştiguri financiare menite să compenseze o bună parte din costurile operaţionale ale autorităţii, al cărei buget anual estimat va fi de 50 de milioane de euro. Personalul autorităţii va număra aproximativ 140 de membri, dintre care 60 de experţi detaşaţi de către statele lor membre, inclusiv pentru rolul de ofiţeri naţionali de legătură.

Potrivit Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, preşedinţia României la Consiliul UE şi Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu în ceea ce priveşte Propunerea de regulament de instituire a Autorităţii Europene a Muncii (European Labour Authority – ELA), o structură care va contribui la asigurarea unei mobilităţi echitabile a forţei de muncă în cadrul Pieţei Interne.

Propunerea de regulament are ca scop îmbunătăţirea accesului la informaţie al persoanelor şi angajatorilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în domeniile mobilităţii forţei de muncă şi coordonării securităţii sociale, precum şi accesul la servicii relevante; consolidarea cooperării dintre autorităţi în ceea ce priveşte aplicarea transfrontalieră a dreptului relevant al UE, inclusiv facilitarea controalelor comune; medierea în cazul apariţiei unor dispute între autorităţile naţionale sau probleme transfrontaliere.

În acest fel va creşte eficacitatea structurilor şi instrumentelor existente ale UE în domeniul mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere şi coordonării securităţii sociale, pentru că acestea vor beneficia, odată cu înfiinţarea ELA, şi de sprijin operaţional şi tehnic.

Noua structură europeană va veni în sprijinul lucrătorilor şi celor care desfăşoară activităţi independente pe teritoriul UE, dar şi al altor cetăţeni ai Uniunii sau extracomunitari, care au domiciliul legal în UE şi se află într-o situaţie transfrontalieră problematică, practic în sprijinul tuturor persoanelor care se supun regulilor Uniunii Europene în domeniul mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere şi coordonării securităţii sociale.

 

news.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *