Admitere online pentru studii universitare de masterat, la Centrul Teritorial Deva al ASE Bucureşti

Academia de Studii București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de admitere online pentru programul de masterat “Managementul afacerilor mici şi mijlocii”, învăţământ de zi cu frecvenţă, cu durata de doi ani.

Înscrierea se desfăşoară exclusiv online, în perioada 20-22 iulie 2020, pe platforma admitere.ase.ro, unde candidaţii vor încărca dosaul de concurs şi vor achita taxa de înscriere.

Admiterea se face prin concurs, care se va desfăşura online, pe platforma admitere.ase.ro. Candidaţii vor fi ierarhizaţi în funcţie de media de admitere, calculată ca medie ponderată între rezultatele la proba de specialitate – 40% (un test grilă, ce va fi susţinut online, în data de 24 iulie 2020) şi media obţinută la examenul de licenţă – 60%.

Tematica şi bibliografia pentru testul grilă sunt afişate pe platforma admitere.ase.ro, în “Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020-2021” (Anexa 4), care poate fi consultată accesând linkul: https://admitere.ase.ro/masterat2020/pdf/Metodologie_admitere_masterat_25_mai_2020.pdf.

Persoanele care nu sunt familiarizate cu mediul online pot solicita suport din partea Centrului Teritorial Deva al ASE București (Deva, Piaţa Unirii, nr. 3).

Taxa de înscriere la concursul de admitere este 250 de lei.

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 este 5.000 de lei şi poate fi achitată în două rate egale. Prima rată (50% din taxa anuală de școlarizare) se va achita online, în perioada 27-29 iulie 2020.

Numărul de locuri disponibile pentru programul de masterat “Managementul afacerilor mici şi mijlocii” la Centrul Teritorial Deva, pentru anul universitar 2020-2021 este 50.

Informații suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0772.168.483 și 0372.790.592 sau pe adresa de e-mail asedeva2017@gmail.com (Centrul Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din București).

De asemenea, detalii cu privire la înscrierea şi admiterea online pentru programul de masterat “Managementul afacerilor mici şi mijlocii” – Centrul Teritorial Deva sunt disponibile pe platforma admitere.ase.ro (link: https://admitere.ase.ro/masterat2020/index.asp).

 

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.