ANRE anunţă modificarea condiţiilor privind racordarea la reţelele electrice de interes public

Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri modificarea şi completarea Regulamentului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, ”pentru a veni în sprijinul utilizatorilor reţelelor electrice de interes public, ca urmare a evaluării aspectelor practice rezultate din aplicarea prevederilor cadrului de reglementare actual privind racordarea la reţea”.

Dintre principalele modificări aprobate în scopul îmbunăţirii condiţiilor de acces la reţelele electrice de interes public şi reducerii costurilor cu racordarea, autoritatea menţionează modificarea definiţiilor instalaţiei de racordare şi a tarifului de racordare din regulament, în sensul excluderii contorului de energie electrică din componenţa instalaţiei de racordare, respectiv a costului acestuia din tariful de racordare.

În plus, este menţionată şi stabilirea unui termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare, pentru încheierea contractului de execuţie a instalaţiei de racordare în situaţia în care utilizatorul solicită explicit operatorului de reţea, în scris, încheierea acestui contract de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat.

De asemenea, ANRE implementează prevederi clarificatoare referitoare la documentele ce condiţionează emiterea avizelor tehnice de racordare pentru utilizatorii care solicită racordarea la reţelele electrice aparţinând operatorilor de distribuţie, alţii decât cei concesionari, emise de operatorul reţelei electrice din amonte.

În plus, ANRE a prevăzut obligaţia operatorului de distribuţie de a restitui cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public, în cazul ansamblurilor de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, în maximum 30 de zile de la data îndeplinirii condiţiei ca pentru 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu să fi fost depuse cereri individuale de racordare înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar.

„Prin introducerea noilor modificări, ANRE are în vedere eficientizarea activităţii operatorilor de reţea, eliminarea riscului nerealizării reţelei electrice necesare racordării utilizatorilor individuali din cadrul ansamblurilor de locuinţe, evitarea prelungirii nejustificate a perioadei premergătoare realizării efective a instalaţiei de racordare, precum şi reducerea costului cu racordarea suportat de utilizator”, spun oficialii ANRE

în prezent, toţi clienţii casnici au dreptul să îşi schimbe furnizorul de energie electrică şi să încheie contracte de furnizare ȋn regim concurenţial.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *