Apel în valoare de două milioane de euro pentru Valea Jiului

Ministerul Fondurilor Europene lansează un nou apel pentru Valea Jiului. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.

Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație.

Bugetul apelului este de 2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor fi implementate în regiunea Văii Jiului.

Activitățile finanțate constau în furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților; evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor, în vederea sprijinirii acestora la activitățile proiectului.

Solicitanții eligibili sunt furnizorii acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă; furnizorii autorizați de formare profesională; centrele autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; asociațiile și fundațiile; organizațiile sindicale; organizațiile patronale; Camerele de comerţ şi industrie și universitățile. Potrivit Ministerului Fondurilor Europene, solicitanții vor putea depune proiectele și în parteneriat. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 13 ianuarie – 10 aprilie 2020.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *