Au fost introduse noi măsuri de protecţie a personalului expus la riscuri din cauza agenţilor biologici

Guvernul a completat măsurile de protecţie a lucrătorilor expuşi la riscurile generate de agenţii biologici, ca urmare a introducerii, la nivel european, a unor noi agenţi biologici în lista celor care cauzează infecţii la om, printre care şi noul virus SARS-CoV-2, anunţă Ministerul Muncii. Aceste măsuri vizează, în special, personalul din laboratoarele de diagnostic.

„Guvernul României a aprobat, astăzi, un proiect de Hotărâre care are în vedere transpunerea integrală a Directivei (UE) 2019/1833 şi a Directivei (UE) 2020/739 în ceea ce priveşte includerea SARS-CoV-2 în lista agenţilor biologici care cauzează infecţii la om”, a anunţat, vineri,  într-un comunicat de presă, Ministerul Muncii.

Actul normativ, elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu consultarea Ministerului Sănătăţii şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică, modifică anexele la HG nr.1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă şi introduce virusul SARS-CoV-2 în lista agenţilor biologici, pe lângă virusul SARS şi virusul MERS, doi agenţi patogeni care se aseamănă mult cu SARS-CoV-2.

„Măsura vine în contextul în care cele mai recente dovezi ştiinţifice şi date clinice disponibile, precum şi opiniile experţilor din toate statele membre UE au arătat că SARS-CoV-2 poate cauza boli grave la persoanele infectate, în special în rândul lucrătorilor în vârstă şi al celor cu alte probleme medicale sau cu boli cronice, astfel că la nivel european s-a luat decizia de clasificare a virusului drept agent patogen pentru om într-o grupă mare de risc”, a precizat sursa citată.

Modificările aduse HG nr.1092/2006 vizează în mod special protecţia personalului care lucrează în laboratoarele de diagnostic uman şi continuitatea acestei activităţi esenţiale în contextul actualei crize epidemiologice, dar şi a celorlalţi lucrători din industrie. Documentul urmăreşte şi îmbunătăţirea măsurilor şi nivelurilor de biosecuritate din laboratoarele şi unităţile unde se află animale.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.