Campanie pentru agenții economici care activează în domeniul pirotehniei

Ca în fiecare an, în perioada 01.12.2017- 06.01.2018 se va desfăşura o campanie de verificare a tuturor agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice.

Acţiunea este motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în țară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Evenimente petrecute au provocat mari pagube materiale şi umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în  jurul acestor depozite.

Un alt motiv care ne determină să desfăşurăm această acţiune este faptul că,  în perioada de sărbători se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

Pe perioada derulării campaniei, inspectorii de muncă vor verifica : dacă agenţii economici sunt autorizaţi conform legii de către inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie; dacă mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege; transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale; modalitatea de depozitarea acestora este conformă; daca nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate; dacă articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.

Menţionăm faptul că toţi agenţii economici care deţin, transportă, manipulează, depozitează şi comercializează articolelor pirotehnice  au obligaţia de a se autoriza în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă şi la inspectoratul judetean de poliţie şi abia după obţinerea autorizaţiei necesare pot desfăşura activităţile respective.

Controalele se vor desfăşura pe întreaga perioadă menţionată în colaborare cu angajaţi ai poliţiei şi ai ISU.

Neconformităţile vor fi sancţionate conform prevederilor legale în vigoare putându-se merge de la avertisment, pană la plângeri penale.

Invocarea necunoaşterii legii de către angajatori nu aduce circumstanţe atenuante la constatarea şi aplicara contravenţiilor prevăzute de actele normative!

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.