Ce argumente stau la baza prelungirii activității minelor Lupeni și Lonea?

Autoritățile române au prezentat mai multe argumente în fața oficialilor europeni prin care au arătat de ce este absolut necesară menținerea activității de producție de la minele Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.

Minele Lupeni și Lonea beneficiază, începând cu anul 2016, de ajutor de stat pentru închiderea activității de minerit, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene (COM) nr. 7719/2016 și Decizicie COM nr. 1001/2018 privind ajutorul de stat pentru închiderea minelor necompetitive din România. COM a autorizat un ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor de producție, până la încetarea activităților celor două mine de cărbune, în valoare de 214 milioane lei (până la data de 31 decembrie 2018) și un ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepționale aferente activității de închidere, în valoare de 465 milioane lei (pentru perioada 2016-2024).

“Acest ajutor de stat este compatibil cu piața internă, conform Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru închiderea minelor necompetitive. Obiectivul principal al acestor măsuri este închiderea ordonată a activităților miniere, în contextul implementării unui Plan de închidere, care prevede închiderea definitivă și irevocabilă a minelor Lupeni și Lonea, la data de 31 decembrie 2018”, arată Ministerul Energiei.


În aplicarea prevederilor deciziilor COM referitoare la închiderea minelor Lonea și Lupeni, Guvernul României a aprobat, până în prezent, acordarea următoarelor ajutoare de stat:

·        198.830.000 lei, din care 132.226.000 lei pentru producție și 66.604.000 lei cheltuieli excepționale (Hotărârea de Guvern nr. 266/2017)

·        125.977.000 lei, din care 85.007.000 lei pentru producție și 40.970.000 lei cheltuieli excepționale (Hotărârea de Guvern nr. 951/2018)

·        52.765.000 lei pentru cheltuieli excepționale (Hotărârea de Guvern nr. 224/2019)

 Sursa: Ministerul Energiei


Mina Lupeni trebuia să își înceteze activitatea în octombrie 2018, iar mina Lonea la data de 31 ianuarie 2018. Procesul de extracție a huilei a continuat și după aceste date.

Pentru prelungirea termenului de extracție a cărbunelui au fost purtate corespondențe cu oficialii europeni. Inițial, INSEMEX Petroșani a întocmit un studiu ale cărui concluzii au arătat necesitatea funcționării celor două unități miniere. Apoi, europenii au cerut o altă opinie a unei societăți independente. Astfel, s-a apelat la GIG Polonia, iar concluziile polonezilor au fost la fel cu cele ale INSEMEX.

“Ca urmare a solicitării adresate Ministerului Energiei de către reprezentanții CEH, a fost inițiată o consultare COM DG Competition cu privire la posibilitatea prelungirii termenului de extracție a huilei la minele Lonea și Lupeni până în anul 2022, din considerente legate de siguranța activităților de închidere a exploatărilor miniere. Astfel, în cursul anului 2018 au fost semnalate unele condiții geo-tehnice ale zăcământului de huilă care impun suplimentarea numărului de construcții de izolare și de închidere a abatajelor, a circuitelor de aeraj aferente precum și alte lucrări necesare pentru punerea în siguranță a subteranului și ecologizarea suprafețelor afectate de activitatea minelor aflate în proces de închidere”, au fost argumentele prezentate de oficialii români.

În vederea evaluării acestei situații COM DG Competition a solicitat evaluarea acestor riscuri de către un consultant independent. Glowny Instytut Gornictwa (Polonia) și reprezentanții CEH au prezentat COM studiul “Evaluarea riscului de auto-aprindere a cărbunelui, variații ale riscului, determinanții acestora, precum și măsuri corrective pentru închiderea în siguranță a minelor de cărbune Lonea și Lupeni”.

Conform Planului de Închidere a Activității (PIA), care este implementat în conformitate cu deciziile COM de autorizare a ajutorului de stat, activitatea de închideree se desfășoară parallel cu cea de extracție, având în vedere respectarea cerințelor de siguranță și de protecție a mediului. Aceste măsuri se bazează pe studii tehnice și pe recomandările studiului realizat de Glowny Instytut Gornoctwa. AStfel, calendarul de închidere prevede, pentru EM Lupeni, finalizarea la 30 iunie 2021 a lucrărilor pentru asigurarea securității în subteran, iar pe parcursul anului 2024 este prevăzută finalizarea lucrărilor de reabilitare și recultivare a solurilor de la suprfață. Pentru EM Lonea, este prevăzut anul 2020 pentru finalizarea lucrărilor pentru asigurarea securității în subteran și anul 2024 pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare și recultivare a solurilor de suprafață.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.