CEH caută soluții pentru diminuarea costurilor

Complexul Energetic Hunedoara a comandat un audit energetic pe întregul contur Grup nr.4 de 150 MW din S.E.Paroșeni și instalația de termoficare a Văii Jiului. Sistemul de termoficare supradimensionat și învechit conduce la pierderi de energie și pierderi financiare. 85.000 de lei alocă societatea pentru întocmirea studiului energetic ce constă în întocmirea documentației tehnice necesare pentru determinarea modalităților în care energia este utilizată în conturul energetic Gr.4 de 150 MW și instalația de termoficare Valea Jiului, precum și identificarea unor alternative pentru diminuarea costurilor prin identificarea posibilităților de economisire a energiei.

Scopul lucrării este “determinarea modalităților în care energia utilizată în conturul energetic Grup nr. 4 de 150 MW din SE Paroșeni și instalația de termoficare a Văii Jiului, este necesară pentru a obține un raport de analiză cu principalele caracteristici energetice ce atestă performanța energetică actuală a instalației auditate, prezentarea detaliată a pachetelor de măsuri propuse pentru modernizarea energetică și perioada de amortizare a investiției propuse”

Lucrarea va fi realizată în două părți: audit energetic pe întregul contur cu măsurători termotehnice la ansamblul cazan turbină generator; audit energetic pentru instalația de termoficare a Văii Jiului, cu determinarea eficienței și a consumurilor specifice de combustibil pentru producerea energiei electrice și termice.

“Instalația de termoficare a Văii Jiului a fost proiectată și realizată pentru alimentarea cu căldură a locuințelor, agenților economici și a dotărilor social-culturale din orașele Văii Jiului, respectiv Petroșani, Vulcan și Lupeni, printr-un sistem centralizat de alimentare cu apă fierbinte având ca sursă unică CET Paroșeni”, arată CEH.

Numărul total de puncte termice ce erau alimentate din rețele primare sunt 82, din care 64 puncte termice aparțin distribuitorilor, alimentând 35.268 apartamente convenționale, iar 20 de puncte termice aparțin agenților economici. Între timp, numărul abonaților s-a diminuat drastic.

“Livrarea agentului termic din SC Electrocentrale Paroșeni la consumatorii urbani și industriali din orașele Văii Jiului a fost conceput a se realiza în mod continuu odată cu producerea energiei electrice în cogenerare din instalațiile centralei. Instalația de termoficare a Văii JIului a fost dimensionată ținând cont de perspectivele de dezvoltare din anii 80 pentru o capacitate de 250 Gcal/h iar în present sarcina maximă atinsă în iarna 2017-2018 a fost de 40Gcal/h”, arată documentația.

O serie de probleme au dus la debranșarea abonaților de la sistemul centralizat de termoficare.

“Deficiențele în funcționarea sistemului de transport a energiei termice au apărut în timp, în principal ca urmare a debranșărilor masive a consumatorilor finali de la sistemul centralizat de termoficare, ceea ce a condus la scăderea debitului de apă vehiculat pe magistrale acesta a dus la scăderea vitezelor de curgere a agentului termic și implicit la pierderi de temperatură. De asemenea, debranșarea unor puncte termice și branșarea unora noi precum și funcționarea în regimuri diferențiate de funcționare au dus la dezechilibrarea sistemului de termoficare. Analiza stării tehnice a sistemului de transport a apei fierbinți din Valea Jiului a pus în evidență existența unor probleme în funcționare care, în timp, au condus la creșterea pierderilor de căldură și agent termic. Aceste deficiențe sunt determinate de vechimea relativ mare a conductelor”, mai arată CEH.

Sistemul de termoficare al municipiului Petroșani a fost dimensionat inițial pentru alimentarea cu căldură a 13.000 apartamente, 7 școli generale, 4 licee, creșe, grădinițe și dispensare, un spital și alte spații edilitare cu o sarcină termică necesară de 110 Gcal/oră. Ca urmare a disponibilizărilor din minerit și a reducerii sau închiderii unor activități economice cu activitate dependent de minerit s-a redus numărul consumatorilor racordați la sistemul de termoficare, în prezent totalul de branșamente fiind de 2409. Potrivit datelor oficiale, în prezent mai sunt branșate 2295 de apartamente, 33 de gospodării individuale, 11 instituții publice și 182 agenți economici.

 

Colaborator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.