Deva: Centru de colectare prin aport voluntar a deșeurilor menajere – investiție prin PNRR

Municipiul Deva a depus încă un proiect pe PNRR, Componenta C3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1.

 

Este vorba despre proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Deva”.

 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 778.720,00 euro fără TVA.

Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări.

 

Acest tip de centre de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

 

 

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.