CJSU: Decizie privind instituirea carantinei zonale în satul Zam

Începând de astăzi, 02.10.2021 – ora 08.00, pentru o perioadă de 14 zile, în satul Zam din comuna Zam se instituie măsura carantinării zonale.

Decizia a fost luată prin Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 7619 din 01 octombrie 2021, având în vedere situația epidemiologică din localitate, generată de virusul SARS COV 2, având ca rezultat o incidență de 18,82 cazuri la 1.000 locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă.

Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, convocat de prefectul județului, Călin Petru Marian, a adoptat Hotărârea nr. 138 din 01.10.2021 care prevede o serie de  măsuri aplicabile pe teritoriul satului Zam din comuna Zam – județul Hunedoara.

Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență și Hotărârea nr. 138 a C.J.S.U Hunedoara sunt publicate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, hd.prefectura.mai.gov.ro, la secțiunea „Informații referitoare la coronavirus” și pot fi vizualizate sau descărcate accesând următoarele link-uri: https://hd.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/53/2021/10/OSDSU-7619-CARANTINA-ZAM-HUNEDOARA.pdf, respectiv https://hd.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/53/2021/10/Hot-138_compressed.pdf.

De asemenea, modelul de Declarație pe proprie răspundere pentru deplasarea în perioada carantinării zonale poate fi descărcată accesând: https://hd.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/53/2021/03/MODEL-Declaratie-propria-raspundere-editata_compressed.pdf

Principalele măsuri prevăzute în Hotărârea 138 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență sunt:

– Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

– Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, după caz;

–  Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

–  Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată sau care se află din orice motiv în zona carantinată.

–  Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

– Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;

 1. în intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei menţionate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 2. a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;
 3. b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 4. c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
 5. d) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 6. e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 7. f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină;
 8. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 9. h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 10. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 11. j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
 12. k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 13. l) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 14. m) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
 15. n) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 16. o) participarea la activităţi religioase;
 17. p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedite prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 18. q) deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2;

– În intervalul orar 20,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute anterior.

–  În/din zona menţionată este permisă intrarea/ieşirea pentru:

 1. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
 2. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
 3. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 4. d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 5. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 6. f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 7. g) urgenţe medicale;
 8. h) elevii care se deplasează la cursuri în unități școlare în alte localități;

 

–  pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere conform anexei  sau olograf ( de mână), completată în prealabil;

–  pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,  declaraţia pe propria răspundere conform anexei  sau olograf ( de mână), completată în prealabil;

– declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura;

 

În zona carantinată se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. tranzitarea satului Zam din comuna Zam, judeţul Hunedoara, pentru cetăţenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staţionarea în localitate;
 2. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-mediei a acestei măsuri.

 

 În zona carantinată se instituie următoarele măsuri suplimentare:

 1. slujbele religioase se desfăşoară cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.
 2. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări etc.) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu respectarea normei de 4 mp/persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
 3. accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurate o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
 4. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezenţa a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne
 5. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.
 6. se interzic circulaţia persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi formarea unor asemenea grupuri;
 7. se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness.

 

 În zona prevăzută se interzic următoarele activităţi:

 1. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
 2. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locaţiile amplasate, cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară, conform Adresei Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. 19.941/2020 şi
 3. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 4. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi/sau deschise;
 5. organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
 6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away“ (la pachet) şi/sau catering;
 8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor organizate sub egida federaţiilor de specialitate;
 9. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare.

 

Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 18,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop.

Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 50% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică, cu asigurarea pentru clienţi a unei suprafeţe de 4 mp (din suprafaţa utilă a magazinului) şi cu păstrarea distanţei de 2 m între persoane.

 Prin excepţie de la prevederile art. 6 centrele de vaccinare  și cabinetele medicale își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară, iar populația poate benecifia de serviciile acestora și după orele 18.00, dacă este cazul, completând, în prealabil, declarația pe propria răspundere, conform modelului din  anexă.

–  Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

 

 • Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:

– administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

– pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei;

– numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

 

 • În conformitate cu prevederile pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, cursurile unităţilor de învăţământ se vor desfăşura în satul Zam din comuna Zam, judeţul Hunedoara, doar în sistem online.

Prefectura Hunedoara / Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *