CNAS accesează fonduri europene pentru implementarea de noi soluţii informatice pentru gestionarea și prelucrarea datelor de la pacienți

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat, vineri, că accesează fonduri europene pentru dezvoltarea a trei proiecte de informatizare, pentru care estimează că se va obţine aprobarea cererilor de finanţare până la finalul acestui an.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de CANS, în data de 28 ianuarie 2020, instituţia a semnat un Contract de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), care are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management, denumit ”Sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

Acest sistem va permite elaborarea de rapoarte, analize şi studii menite să optimizeze şi să consolideze capacitatea decizională a CNAS, prin prelucrarea datelor specifice colectate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Valoarea totală a proiectului este de 101,98 milioane lei, din care 85,64 milioane lei reprezintă  finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POCA.

Potrivit CNAS, prin sistemul care va fi creat în cadrul acestui proiect, datele extrase din PIAS vor fi integrate şi organizate într-un format unic de referinţă. Astfel, din PIAS vor fi generate rapoarte personalizate în vederea efectuării analizelor, studiilor şi statisticilor necesare la nivel intern sau la solicitările Ministerului Sănătăţii şi ale altor instituţii, precum Institutul Naţional de Statistică şi Institutul Naţional de Sănătate Publică. Aceste date vor contribui la o mai bună înţelegere a nevoilor asiguraţilor, la reducerea riscurilor şi creşterea eficienţei cheltuielilor publice în sistemul de sănătate. Echipa de proiect a fost constituită şi în prezent se lucrează la întocmirea documentaţiei necesare derulării achiziţiei publice. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

Instituţia anunţă că un alt proiect important pentru care a demarat procedurile de accesare de fonduri nerambursabile este extinderea Dosarului Electronic de Sănătate (DES), care a fost conceput iniţial pentru  medicina primară şi spitale, însă este necesar să fie dezvoltat pe întreg lanţul de servicii medicale. În prezent se lucrează la definitivarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale  necesare pentru întocmirea proiectului tehnic, ce va fi depus pentru avizare  la Comitetul Tehnico-Economic (CTE).

Proiectul ”Sisteme informatice pentru conectarea la DES a furnizorilor de servicii paraclinice, ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice, de recuperare, îngrijiri la domiciliu, paliative, stomatologice, dispozitive medicale şi consultaţii de urgenţă la domiciliu” are ca obiectiv dezvoltarea şi extinderea unor platforme şi aplicaţii informatice pentru sănătate (e-sănătate), cu scopul prioritar de a oferi beneficii asiguraţilor, printr-o mai bună informare a medicului curant despre istoricul medical al pacientului, reducerea timpului necesar stabilirii diagnosticului şi creşterea acurateţei acestuia.

De asemenea, se va evita astfel efectuarea unor servicii medicale redundante (ex. analize de laborator), ceea ce va determina o utilizare mai eficientă a fondului de sănătate. Valoarea estimată a proiectului este de 82 milioane euro, dar poate suferi modificări în funcţie de specificaţiile care vor fi aprobate. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

”Sistem Informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la Servicii Medicale Acte, Recomandări şi Tehnologii” (SIGMA SMART) este un proiect CNAS care se va susţine pentru avizare la CTE în data de 9 iunie 2020, etapa preliminară aprobării cererii de finanţare şi contractare.

Acest proiect, care se doreşte a fi derulat în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), are ca obiectiv general optimizarea fluxurilor de date şi monitorizarea electronică a serviciilor medicale decontate din FNUASS.

Proiectul prevede construcţia unui portal în care asiguraţii şi furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot efectua programări electronice ale serviciilor medicale de care pacienţii au nevoie.

De asemenea, proiectul prevede emiterea şi gestionarea electronică a majorităţii documentelor utilizate în sistemul de sănătate: bilete de trimitere, certificate de concediu medical, scrisori medicale, recomandări electronice pentru îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative, pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive. Automatizarea fluxurilor de documente va avea ca efect creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor decontate din FNUASS şi reducerea birocraţiei. Valoarea estimată a proiectului este de 121,7 milioane lei, iar durata estimată a proiectului este de 36 de luni.

”Introducerea acestor instrumente informatice este necesară pentru a simplifica procedurile de acordare a unor servicii în sistemul de sănătate, precum eliberarea certificatelor de concediu medical. De asemenea, asiguraţii nu vor mai fi nevoiţi să meargă la casele de asigurări de sănătate cu recomandarea de îngrijiri medicale la domiciliu sau cu recomandarea de îngrijiri paliative la domiciliu pentru a obţine certificarea pe recomandare a numărului de zile de îngrijiri”, a declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS.

De asemenea, CNAS intenţionează să acceseze finanţare în cadrul Programului Operaţional Sănătate 2021 – 2027 pentru dezvoltarea şi implementarea proiectului ”Redimensionare şi standardizare sistem informatic CNAS”, a cărui fişă de proiect a fost depusă în luna mai 2020.  Durata de implementare a proiectului va fi de 3 ani de la semnarea contractului, iar bugetul va fi stabilit  în funcţie de specificaţiile tehnice şi funcţionale ale acestuia.

”Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor decontate din FNUASS depinde în mare măsură şi de performanţa sistemului informatic din sănătate. Dorim să realizăm o analiză completă a soluţiei existente în vederea identificării punctelor sensibile care necesită remediere, în urma căreia să redimensionăm PIAS astfel încât să crească interoperabilitatea sistemelor ce compun Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. Obiectivul principal al acestui proiect este reducerea timpilor de lucru, atât pentru furnizorii de servicii medicale, cât şi pentru angajaţii CNAS/CAS, în interesul direct al pacientului”, a mai declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS.

 

news.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *