Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva – Hotărârea nr.7 din 25 martie 2020

HOTĂRÂREA NR. 7 din 25 martie 2020

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  AL MUNICIPIULUI DEVA

Având în vedere:

Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV-2,

Luând în considerare Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la alin. 4 alin. 4 din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

Văzând Hotărârile nr. 3, 4, 5, 6, 7 și 8 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara – Departamentul pentru Situații de Urgență,

Prevederile articolului 5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006, respectiv ”Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective”.

În temeiul Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ţinând cont şi de prevederile Ordonanţei Militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Având în vedere dispoziţiile art. 112 alin. 3 lit. q) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare,

              H O T Ă R Ă Ș T E:

            Art.1. Pentru asigurarea măsurilor de protecţie a personalului medical, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV-2, se impune cooperarea Consiliului Local al Municipiului Deva cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara prin acordarea unui sprijin financiar, de urgenţă, cu ocazia primei şedinţe de consiliu local, în valoare de 250.000 către Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva şi 100.000 lei către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara în scopul achiziţionării echipamentelor de protecţie şi materialelor sanitare necesare.

Art.2. În vederea minimalizării expunerii persoanelor vârstnice în afara locuinţelor este necesar ca Primăria Municipiului Deva prin Direcţia de Asistenţă Socială Deva să încheie protocoale de colaborare cu furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, pentru sprijinirea persoanelor peste 65 ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara, Direcţiei Poliţia Locală Deva, Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.

 

 

PREȘEDINTE CLSU DEVA,                                                   SECRETAR GENERAL,

PRIMAR                                                                                LAURA SÂRBU

NICOLAE-FLORIN OANCEA

 

 

 

ȘEF SVSU,

MIHĂIESCU MIRCEA MARIUS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *