Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva – Hotărârea nr.8 din 26 martie 2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI DEVA 

HOTĂRÂREA NR. 8 din 26 martie 2020  a Comitetului local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

Având în vedere:

Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV -2,

Luând în considerare Hotărârea nr.11 din 17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la alin. 4 alin. 4 din Decretul Preşedintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

Văzând Hotărârile nr.3, 4, 5, 6, 7 și 8 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara – Departamentul pentru Situații de Urgență,

Prevederile articolului 5 alin.3 din Legea nr.273/2006, respectiv ”Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective.”

În temeiul Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare ,

În baza dispoziţiilor art.8 alin.1 şi 3 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19;

Ţinând cont şi de prevederile Ordonanţei militare nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

În conformitate cu atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale reglementate de prevederile art.112  din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare,

              H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. În vederea minimalizării expunerii persoanelor vârstnice în afara locuinţelor este necesar ca Primăria Municipiului Deva să aloce de urgenţă, cu ocazia primei şedinte de consiliu local, din fondul de rezervă, suma de 150.000 lei în vederea derulării programului de identificare şi întrajutorare a persoanelor vârstnice peste 65 ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor prin punerea la dispoziţia acestora a alimentelor de bază necesare traiului zilnic.

Art.2. Prevederile art.1 se aplică exclusiv pe durata stării de urgenţă instituită pe teritoriul României.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hun edoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara, Direcţiei Poliţia Locală Deva, Direcţiei de Asistenţă Socială Deva.

 

 

PREȘEDINTE CLSU,

PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL,

NICOLAE-FLORIN OANCEA                                         LAURA SÂRBU

 

ȘEF SVSU,

MIHĂIESCU MIRCEA MARIUS

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.