Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva – Hotărârea nr.9 din 26 martie 2020

HOTĂRÂREA NR. 9 din 26 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI DEVA

Având în vedere:

Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV -2,

Reţinând adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara nr.2947/26.03.2020 prin care se solicită schimbarea destinaţiei sumei aprobate prin Hotărârea C.L.S.U. Nr.6/24.03.2020, în scopul achiziţionării de aparate de ventilaţie mecanică,

Luând în considerare Hotărârea nr.11 din 17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la alin.4 din Decretul Preşedintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

Văzând Hotărârile nr.3, 4, 5, 6, 7 și 8 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara – Departamentul pentru Situații de Urgență,
Prevederile articolului 5 alin.3 din Legea nr.273/2006, respectiv „Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective.”

În temeiul Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând şi prevederile Ordonanţei Militare nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 al Hotărârii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă nr.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:

“În vederea asigurării ventilării mecanice a persoanelor infectate cu noul coronavirus se impune cooperarea Consiliului Local al Municipiului Deva cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva prin acordarea unui sprijin financiar de urgenţă, cu ocazia primei şedinţe de consiliu local, în valoare de 571.200 lei, către Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva în scopul achiziţionării unui număr de 6 (şase) aparate de ventilaţie mecanică pentru secţia A.T.I.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă nr.6 rămân nemodificate.

 

PREȘEDINTE CLSU,                                                 SECRETAR GENERAL,
PRIMAR                                                                     LAURA SÂRBU
NICOLAE-FLORIN OANCEA

ȘEF SVSU,
MIHĂIESCU MIRCEA MARIUS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.