Compania Națională de Investiții realizează o nouă investiție în județ

Compania Națională de Investiții a scos la licitație contractul de proiectare – faza adaptare la amplasament, execuţie lucrări şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: “Construire sala de sport şcolară 102 locuri, str. Bunei, nr. 2, sat Crișcior”. Contractul are o valoare de 6.511.365 lei, fără TVA, iar investiția este realizată cu bani de la bugetul de stat.

„În contextul socio-economic este recunoscută pe plan mondial tendinţa de creştere a timpului de muncă şi a activităţilor şcolare în dauna timpului alocat activităţilor sportive. Astfel apare nevoia firească a populaţiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate. În categoria serviciilor de agrement un loc tot mai important îl ocupa cele sportive, în strânsă concordanţă cu conştientizarea pe scară largă a rolului pozitiv pe care îl au mişcarea şi sportul în dezvoltarea armonioasă, fizică şi psihică a individului. O sală de sport ar rezolva în mod fericit problemele întâmpinate de elevi şi profesori de educaţie fizică, atunci când vremea nefavorabilă, dar şi condiţiile exterioare de organizare sportivă specifică, nu permit desfăşurarea orelor de educaţie fizică în aer liber. Prin construirea unei Săli de sport s-ar crea condiţiile ca tineretul din zona să practice sportul şi mişcarea în timpul liber pe tot parcusul anului”, arată autoritățile locale din Crișcior.

Potrivit documentelor, Consiliul Local Crișcior se obligă, ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

17 noiembrie este data până la care Compania Națională de Investiții așteaptă ofertele din partea societăților de profil.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *