Comunicat C.E.C.C.A.R. Filiala Hunedoara

În ziua de 30.03.2018 incepând cu ora 13.00 va avea loc în localitatea Deva, str. Ghe. Bariţiu, nr. 2, în amfiteatrul din sediul Inspectoratului Şcolar al Judeţului HunedoaraAdunarea generală a membrilor Filialei Hunedoara a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
  6. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;
  7. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;
  8. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de președinte al Consiliului filialei.
  9. Diverse (dacă este cazul)

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 13.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *