COMUNICAT DE PRESĂ – „Centru de zi pentru copii din cadrul ZUM Hunedoara”

 

Data: 18.10.2022

Centru de zi pentru copii din cadrul ZUM Hunedoara

 

ASOCIAȚIA NON PROFIT L&C CONSULTING anunţă inchiderea proiectului Centru de zi pentru copii din cadrul ZUM Hunedoara”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 12  luni (20.09.2021 – 31.07.2022, 01.09.2022 – 19.10.2022)

Proiectul va fi implementat prin colaborarea liderului de parteneriat, Asociația non profit L & C Consulting,  cu Partenerul 1 –  Liceul Tehnologic Matei Corvin din Hunedoara.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 1.418.130,00 lei.

Proiectul face parte din Componenta 5.1 – POCU/GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA /2020/5/3/5.1 pentru Intervenția 6.2 – POCU: Centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre.

Obiectivul general al proiectului:

Furnizarea sprijinului necesar comunităților marginalizate din municipiul Hunedoara (roma si non-roma), pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala si depășirea situației de vulnerabilitate a comunității, prin implementarea de masuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, ce privesc furnizarea serviciilor sociale si educaționale, pentru cel puțin 210 persoane, intervenție materializată pe perioada a 12 luni.

În urma activităților proiectului:

Activitatea 1 – Sprijin pentru creșterea accesului si participării la educație: educație timpurie (de nivel preșcolar), învățămant primar si secundar si reducerea părăsirii timpurii a scolii;

Activitatea 2 – Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale, inclusive in cadrul centrelor comunitare integrate;

Activitatea 3 – Combaterea discriminării si segregării;

Activitatea 4 – Management de proiect

Au fost atinse urmatoarele rezultate:

  1. Un număr de 225 de persoane au participat ca si Grup țintă a proiectului;
  2. Un număr de 225 de persoane au beneficiat de masuri educative, masa calda, pachete dulciuri, echipament sportiv si rechizite școlare;
  3. S-au desfășurat 4 campanii de informare: Prevenirea si combaterea abuzului, Combaterea violenței domestice, Egalitatea de șanse si drepturi egale, Prevenirea si combaterea discriminării;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Întocmit:

Manager de proiect,

Neamțu Cristian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.