Contractul de delegare pentru transportul public județean de persoane, scos la licitație

CJ Hunedoara a scos la licitație contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competentă a Judeţului Hunedoara. Valoarea contractului este 144.377.892 de lei. Ofertele se pot depune până în data de 3 decembrie, cu mențiunea că „în condiţiile legii, orice operator economic interesat poate transmite cereri de participare pentru admiterea în sistemul dinamic de achiziţii şi după această dată, pe întreaga perioadă de valabilitate a SAD. A se vedea art. 125 – (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 134 – (1) din Legea nr. 99/2016”.

„Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator/Operatori cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritoriala a Judeţului Hunedoara, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. Serviciul cuprinde un număr de 78 de trasee structurate pe 7 grupe”, arată documentul.

Serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul judeţului, sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice județene, în scopul asigurării serviciilor de transport judeţean publice de persoane. Serviciul de transport public judeţean trebuie să asigure cerinţele de deplasare a cetăţenilor în interiorul judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă.

În cadrul contractului a fost stabilit programul de transport pentru perioada 2022-2028, dar și stațiile de îmbarcare și debarcare.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *