Contractul pentru modernizarea Colegiului Național Aurel Vlaicu a fost contestat

Contractul demarat de autoritățile locale din Orăștie pentru modernizarea Colegiului Național Aurel Vlaicu din localitate a fost contestat. O firmă din Simeria a depus contestație. SC COMSID TEHNOSTEEL SRL a solicitat Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor anularea raportului procedurii de atribuire aferent contractului de „Lucrări de construcții, pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a clădirii atelier școală + sală de gimnastică + săli de clasă din cadrul Colegiului Național Aurel Vlaicu din Municipiul Orăștie”.

Totodată, societatea din Simeria a mai solicitat ”anularea parțială a raportului procedurii de atribuire (…),  anularea rezultatului procedurii (…); anularea actului autorității contractante prin care a fost declarată câștigătoare oferta depusă de SC SEMAL CONSTRUCT SRL și a actelor subsecvente;  obligarea autorității contractante la reluarea procedurii, la reevaluarea ofertei SC SEMAL CONSTRUCT SRL și, urmare a acestei reevaluări, constatarea faptului că această ofertă este neconformă, motiv pentru care să o respingă și să reevalueze ofertele, prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit în fișa de date a achiziției”.

La data de 13 iulie, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a admis solicitarea firmei din Simeria.

„Admite contestația formulată de COMSID TEHNOSTEEL SRL în contradictoriu cu MUNICIPIUL ORĂȘTIE (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE) și anulează Raportul procedurii de atribuire (…) și actele subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta SC SEMAL CONSTRUCT SRL, conform celor din motivare, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii”, arată decizia CNSC.

Proiectul este finanțat din fonduri europene, valoarea totală a acestuia fiind de 3.355.785 lei. Conform caietului de sarcini, vor fi executate mai multe lucrări care țin de termoizolarea acoperişului tip terasă, izolarea termică a faţadei (parte opacă şi parte vitrată), reabilitarea termică a sistemului de încălzire şi furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei electrice, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat, instalaţii anti-incendiu, adaptarea infrastructurii pentru persoane cu dizabilităţi, precum şi recompartimentarea interioară şi înlocuirea tâmplăriei interioare.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.