Cursuri mai multe pentru elevii claselor terminale din învățământul tehnologic

Numărul de săptămâni de cursuri crește pentru elevii claselor terminale din învățământul tehnologic, în anul școlar 2022-2023, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre elevii claselor a XII-a și a XIII-a din învățământul liceal, filiera tehnologică.

Elevii de clasele a XII-a zi și a XIII-a seral din învățământul liceal, filiera tehnologică, vor avea 29 de săptămâni alocate pentru pregătirea teoretică și pregătirea practică, în anul școlar 2022-2023. De asemenea, ei vor avea și 5 săptămâni de stagii de pregătire practică.

„În anul școlar 2022—2023, pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral din învățământul liceal — filiera tehnologică, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului școlar 2022—2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.505/2022”, prevede articolul I din ordinul menționat.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.