Deconturi pentru persoanele care adoptă un copil

CJ Hunedoara a aprobat metodologia de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare. Persoana/familia adoptatoare va intra în posesia sumelor prevăzute de lege în baza hotărârii judecătorești definitive de încuviințare a adopției și a programului de vizite întocmit de către direcția în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului/copiilor adoptați

„Pentru acoperirea cheltuielile de transport și cazare, persoanei/familiei adoptatoare, li se acordă decontarea sumei de 200 de lei/zi/persoană adoptatoare, în limita a maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică, conform prevederilor Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, arată documentul.

Decontarea se realizează, pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, pentru o perioadă de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. În situația în care programul de vizite nu a fost transmis odată cu transmiterea dosarului copilului, responsabilul de caz al familiei întocmește o adresă către direcția unde a avut domiciliul copilul, în maxim 3 zile de la înregistrarea cererii, cu solicitarea transmiterii programului de vizite realizat de familia/persoana adoptatoare.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.