Deva: Ședință extraordinară a Consiliului Local

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva în ședință extraordinară pentru joi, 10 februarie 2022, ora 12:00, conform Dispoziției Primarului nr. 161/2022.

Ședința se desfășoară în sistem de videoconferință.

Iată care sunt proiectele de hotărâre pe ordinea de zi:

 

A.    Serviciul Administrare Unități Învaţământ, Comunicare, Promovare Imagine

1.      Desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

B.    Direcţia Deva 2020

2.Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3.      Acceptarea unei donaţii din partea numitului Breje Florian,  a unui teren în vederea realizării unui drum de acces;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4.      Încetarea Contractului de închiriere nr.75807/2018 încheiat între Municipiul Deva și Societatea Romarta SRL;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5.      Aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție si dezinfecție în municipiul Deva

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

C.    Direcţia economică

6.     Darea în administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială subordonată Consiliului local al municipiului Deva a imobilului construcție și teren aferent în suprafață de 347 mp, înscris în CF nr. 64290, nr.cadastral 64290-C1, situat în Deva, Aleea Muncii, nr.7, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7.      Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.303/2018 privind aprobarea contractării şi garantării de către municipiul Deva a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000,00 lei, modificată şi completată ulterior;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Deva pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 

 

II.                Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.