Două unități miniere vor avea planuri reactualizate. Până în anul 2024

Complexul Energetic Hunedoara reactualizează documentațiile pentru minele Livezeni și Vulcan. Cele două unități miniere sunt cele considerate a fi viabile. În acest sens, conducerea societății achiziționează “Servicii de proiectare cu titulatura reactualizarea documentatiilor cuprinse la art. 2 din licentele de concesiune pentru exploatare aferente EM Livezeni și EM Vulcan”. 260.000 de lei este suma alocată pentru reactualizarea documentației.

“Se urmărește reactualizarea documentațiilor cuprinse la art. 2 din licențade concesiune pentru exploatarea aferentă EM Livezeni și EM Vulcan, respectiv studiul de fezabilitate, program de dezvoltare, documentație cu calculul rezervelor/resurselor”, arată caietul de sarcini.

Documentațiile licențelor de concesiune pentru exploatare pentru cele două unități miniere au fost întocmite de către Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere Petroșani în anul 2000, iar pentru EM Vulcan aceste documentații au fost reactualizate în anul 2006.

Documentațiile se vor reface cu perspective anului 2024.

“Se dorește reactualizarea acestor documentații având în vedere situația actuală. Documentațiile de reactualizare vor trebui să analizeze activitatea minelor Livezeni și Vulcan în perioada de timp 2020-2024. La sfârșitul anului 2024 expiră termenul de valabilitate a licențelor de exploatare”, mai arată caietul de sarcini.

Perimetrul de exploatare Livezeni are o suprafață de 8,077 km2, iar potrivit CEH, în momentul actual se execută lucrări miniere de pregătire a unor noi capacități de producție în stratul 3, blocul IV și stratul 12, blocul VII. Producția estimată pentru anul 2019 este de 110.000 tone de huilă.

Perimetrul de exploatare Livezeni are o suprafață de 2,965 km2, iar producția estimată pentru anul 2019 este de 154.000 de tone de huilă.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.