Drumul dintre Sântuhalm și Călan va fi modernizat cu bani europeni

Drumul dintre Sântuhalm și Călan ce trece prin Hunedoara va fi modernizat cu finanțare prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020

Vă invităm să participați la conferința de presă dedicată semnării contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km 13+050 – km 22+791)”.

Conferința de presă va avea loc miercuri, 19 iulie 2017, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara (Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28).

Proiectul, al cărui beneficiar este parteneriatul dintre Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Hunedoara, a fost depus spre finanțare în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” și a Priorității de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionaleprin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T”.

Valoare totală proiect: 36.392.043,73 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 32.542.104,86 lei

Obiectivul general:

  • Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane (municipiul Hunedoara, Călan şi aşezările rurale aparţinătoare) situate în proximitatea reţelei TEN-T.

Obiectivele specifice:

  • Modernizarea a 9,74 km de drum judeţean – DJ687 (inclusiv poduri şi podeţe).
  • Reabilitarea pasajului ce supratraversează Magistrala de cale ferată 202 Simeria – Petroşani, în lungime de 37 m și deschidere de 22,60 m.
  • Realizarea de investiţii destinate siguranţei rutiere pentru pietoni şi biciclişti, inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni, parapeți de protecție, fundație adâncită de parapet, marcaj longitudinal (30 km), semnalizare verticală (56 bucăți), dotări specifice, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități.
  • Realizarea de parapeţi pentru protecţie, apărări de maluri şi consolidări de versanţi.

Rezultate estimate: 

  • 9,74 km de drum județen modernizat, conectat la rețeaua TEN – T
  • 87.085 locuitori deserviți de infrastructura modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN – T

Durata de implementare: 43 de luni

Biroul de presă al Consiliului Județean Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *