Evoluția economică a județului la vale

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-sociali, realizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara, în decembrie 2017

I. INDUSTRIE

  1. Producţia industrială realizată în luna decembrie a fost mai mică cu 33.8% decât cea din luna noiembrie 2017 şi cu 2.2% mai mică decât în decembrie 2016.

În luna decembrie 2017 s-au înregistrat faţă de decembrie 2016, următoarele evoluţii :

Creşteri s-au înregistrat în ramurile :

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal +46.2
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice +43.9
Prelucrarea lemnului +13.4
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor +11.1
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte +9.9
Fabricarea de mobilă +8.3
Alte activităţi extractive +7.5
Industria alimentară +3.8

Scăderi s-au constatat în ramurile:

Extracţia cărbunelui -50.8
Fabricarea incălţămintei, articolelor de voiaj şi marochinărie -34.9
Fabricarea altor mijloace de transport -31.1
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică -28.5
Fabricarea produselor de cauciuc şi mase plastice -22.0
Fabricarea echipamentelor electrice -14.6
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie -7.5
Fabricarea băuturilor -6.1

De la începutul anului s-au livrat produse în valoare de 5.589 milioane lei.

Stocul de produse finite la producători la finele lunii decembrie a fost cu 7.9% mai mic decât la începutul lunii şi se regăseşte în principal în:

Fabricarea altor mijloace de transport 30.3
Industria metalurgică 29.9
Industria altor produse din minerale nemetalice 21.6
industria extractivă 7.3
Industria alimentară 2.5
Fabricarea de mobilă 1.6

 

  1. Productivitatea muncii în industrie în luna decembrie a fost mai mare cu 5.5% decât cea din decembrie 2016. În comparaţie cu luna noiembrie 2017, productivitatea muncii a scăzut cu 30.7%.

 

II. COMERȚ INTERNAȚIONAL

În luna octombrie 2017, s-au exportat mărfuri în valoare de 77353 mii Euro, cu 4.0% mai puţin decât în septembrie 2017 şi s-au importat mărfuri în valoare de 58.949 mii Euro, cu 9.9% mai mult decât în septembrie 2017. Soldul este de +18.404 mii Euro. Pe primele 10 luni s-au exportat mărfuri în valoare de 725.773 mii euro şi s-au importat mărfuri în valoare de 545.973 mii euro. Soldul pe primele 10 luni este de +179.800 mii euro.

III. TURISM

Numărul turiştilor sosiţi în luna decembrie 2017 a fost de 11.364 persoane, cu 243 mai mic decât în luna noiembrie 2017. Numărul înnoptărilor din luna decembrie a fost de 23.698, cu 20 mai mare decât în luna noiembrie 2017. Numărul mediu de nopţi pe turist a fost de 2.1, faţă de 2.0 cât era în  luna noiembrie 2017.

SOSIRI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ

Tipuri de structuri

de primire turistică

Decembrie

2017

% faţă de

luna

precedentă

% faţă de luna

corespunzătoare din anul 2016

TOTAL JUDEŢ, din care : 11.364 97.9 112.3
– hoteluri 5381 83.3 98.4
– moteluri 214 88.1 111.5
– vile turistice 2027 130.9 89.7
– cabane turistice 624 167.3 84.1
– pensiuni turistice 2030 118.0 251.9
– pensiuni agroturistice 742 90.6 186.9

 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost în decembrie de 17.5%, cu 0.7% mai mic decât în noiembrie 2017.

 

 IV. FORŢA DE MUNCĂ

1.Efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 111615 persoane, cu 475 persoane mai mic decât în luna noiembrie 2017şi cu 1904 persoane mai mic decât în luna decembrie 2016.

Efectivul de salariaţi

 

Decembrie 2017 % în total
TOTAL JUDEŢ

din care:

111615 100.0
– agricultură şi servicii anexe, silvicultură 3056 2.7
– industrie şi construcţii 50663 45.4
– servicii 57896 51.9

 

2.Câştigul salarial nominal mediu brut în luna decembrie 2017 a fost de 2991 lei, mai mare cu 4.9% decât în luna noiembrie 2017 şi cu 18.0% mai mare decât în decembrie 2016, judeţul ocupând locul 22.

3.Câştigul salarial nominal mediu net a fost de 2140 lei în decembrie 2017, cu 4.5% mai mare decât în noiembrie 2017 şi cu 17.4% mai mare ca în decembrie 2016. Pe ramuri de activitate, câştigul salarial mediu net în decembrie, a fost de 1845 lei în agricultură, silvicultură şi servicii anexe, de 2133 lei în industrie şi construcţii şi de 2165 lei în servicii, judeţul ocupând locul 22.

Rata inflaţiei a fost de 0.32%, în timp ce câştigurile salariale medii nete pe judeţ au fost cu 4.5% mai mari decât luna anterioară.

Indicele câştigului salarial real pentru decembrie 2017 faţǎ de luna precedentǎ, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 106.4%.

Câştigurile salariale medii brute şi nete pe judeţ, comparativ cu media pe ţară, se prezintă astfel :

Câştiguri

salariale

medii

Decembrie 2017 % faţă de luna

precedentă

Ţară Judeţ % Ţară Judeţ
  1 2 2/1 3 4
BRUTE 3662 2991 81.7 106.8 104.9
NETE 2629 2140 81.4 106.7 104.5

 

  1. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2017 era de 7898 persoane, cu 2891 mai mic decât în decembrie 2016. Rata şomajului pe total judeţ era de 4.4%, faţă de 4.0% media pe ţară, judeţul ocupând locul 20.

 

V. INDICATORI SOCIALI

  1. Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul III 2017 a fost de 124636 persoane, cu 37 persoane mai mare decât în trimestrul II 2017.

Pensia medie lunară a fost în trimestrul III 2017 de 1342 lei/persoană, faţă de 1070 lei/persoană media pe ţară, judeţul ocupând locul 2 pe ţarǎ.

2.Mişcarea naturală a populaţiei

Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaţiei se prezintă astfel :

 

Decembrie 2017 Diferenţa +/- faţă de:
decembrie      2016 noiembrie 2017
Născuţi vii 236 -53 -44
Decedaţi 510 -68 +49
Spor natural -274 +57 -93
Căsătorii 133 +11 +3
Divorţuri 29 -31 -31
Decedaţi sub 1 an -3 -1

 

VI. CONSTRUCŢII

            1.Autorizări de construcţii

În decembrie 2017 s-au eliberat 19 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, cu 5 mai puţine ca în noiembrie 2017 şi cu 3 mai puţine decât în decembrie 2016.

  1. Locuinţe terminate

Conform datelor operative în trimestrul III 2017 au fost terminate 77 de locuinţe, din care 53 în mediul urban şi 24 în mediu rural.

 

VII. ALȚI INDICATORI

În luna decembrie 2017 nu s-au înregistrat înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris (conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *