Experții PwC au identificat direcțiile de acțiune pentru Valea Jiului

Experții PriceWaterhouseCoopers au identificat o serie de direcții strategice de acțiune pentru Valea Jiului. A fost publicată prima variantă a Strategiei pentru Tranziție de la cărbune a Văii Jiului.

Educație, sănătate, energie, social, economie, administrație toate palierele sunt analizate de experții contractați de Comisia Europeană.

„Jiu Valley Hydrogen Hub (dezvoltarea unei fabrici de hidrogen bazată pe metanul emanat în galeriile miniere și/ sau energia regenerabilă produsă în proximitate) în funcție de rezultatele cercetărilor. Crearea unui centru de excelență în domeniul energiei în Valea Jiului, axat pe cercetare-dezvoltare-inovare”, arată documentul.

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de coordonator naţional al implementării Iniţiativei pentru Regiunile Carbonifere în Tranziţie, rol ce a fost asumat încă de la momentul deciziei ca România să se alăture Platformei Regiunilor Carbonifere în Tranziţie cu regiunea pilot Valea Jiului, la începutul anului 2018.

Strategia pentru Tranziţia de la Cărbune a Văii Jiului este un document programatic care acoperă domeniile: mobilitate și conectivitate, specializare inteligentă și inovare/cercetare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mediu/biodiversitate,  educaţie, turism și cultură/patrimoniu cultural, sănătate. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, pilonii de dezvoltare selectaţi, direcţiile strategice și acțiunile susțin Strategia pentru  o dezvoltare durabilă și echilibrată a regiunii.

PILON I: Accesibilitate, mobilitate și conectivitate / Dezvoltarea sustenabilă a mobilității urbane multimodale, într-un mod unitar, facilitând accesibilitatea în toate zonele microregiunii prin consolidarea conectivității între orașele/ municipiile componente și zonele imediat învecinate

PILON II:  Diversificare economică, inovare și antreprenoriat/ Crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local

PILON III: Valorificarea durabilă a specificului local/ Dezvoltarea coerentă și sustenabilă a turismului și industriilor creative în Valea Jiului, prin stimularea producătorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural al zonei și conectarea cu regiunile învecinate

PILON IV: Îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și sustenabil pentru generațiile viitoare/ Crearea unui climat socio-profesional dinamic și performant pentru optimizarea standardelor de viață și regenerarea urbană responsabilă a Văii Jiului pentru tranziția spre economia verde

Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile Pactului Verde European contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.

Strategia asigură echilibrul între protejarea patrimoniului natural din zona Valea Jiului și dezvoltarea socio-economică, venind în întâmpinarea aspirațiilor locuitorilor zonei prin îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unor oportunități economice mai bune și o valorificare adecvată a patrimoniului natural și cultural local.

Strategia pentru dezvoltarea economică a Văii Jiului va oferi un cadru pentru propunerea ITI (Investiții Teritoriale Integrate) Valea Jiului şi Planul de Acţiuni pentru implementare până în anul 2030, având în vedere că nu toate nevoile definite vor putea fi rezolvate pănă în 2027.

După analiza şi integrarea observaţiilor primite în urma consultărilor, documentul va fi supus aprobării în cadrul Comitetului de Coordonare.

Strategia va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *