Fonduri europene pentru drumurile județene. ADRVEST a relansat ghidul de finanțare

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, relansează în consultare publică Ghidul de finanțare aferent Intervenției regionale 5.1.A – Drumuri județene, apelul de proiecte nr. PRV/5.1A/1, destinat unităților administrativ-teritoriale județene din cadrul Regiunii Vest.

Ghidul de finanțare publicat spre consultare publică inițial, în data de 22.12.2022, a fost consolidat și readaptat în urma observațiilor primite în perioada de consultare publică, precum și a emiterii Ordonanței de urgență 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021 – 2027.

Ghidul a fost actualizat și republicat conform Ordinului Ministrului investiţiilor şi proiectelor europene.

Alocarea lansată în cadrul acestui apel de proiecte este de 107,74 milioane euro.

Apelul de proiecte se adresează UAT-urilor din Regiunea Vest, respectiv UAT Județul Arad, UAT Județul Caraș-Severin, UAT Județul Hunedoara și UAT Județul Timiș, fiind eligibile inclusiv parteneriatele între UAT  Județ – lider de parteneriat și UAT Județ/e, UAT Municipiu/i, UAT Oraș/e, UAT Comună/e – membri.

Prin intermediul acestui apel sunt finanțate proiecte cu o valoare eligibilă cuprinsă între 5.000.000 și 50.000.000 euro. Se pot efectua lucrări de construire și/sau modernizare și/sau extindere a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean; Lucrări de artă de tip poduri și podețe, precum și elemente de colectare și evacuare a apelor pluviale; Construirea/modernizarea de stații și alveole, în vederea stimulării transportului public de călători pe traseul care face obiectul proiectului; Intersecții cu drumurile laterale, racorduri la drumurile laterale; Intersecții cu linii de cale ferată, pasaje, poduri sau intervenții la albiile minore, noduri rutiere, eligibile doar în scopul realizării conectivității la TEN-T și nu numai.

În plus, potrivit ghidului, sumele pot fi folosite și pentru  achiziția de teren sau exproprieri în vederea construirii, modernizării și extinderii rețelei de drumuri județene;

Procentul contribuției proprii a solicitantului la finanțarea investiției este de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, ratele de co-finanțare mai sus-menționate se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *