CJSU: Lista localităților, potrivit incidenței cumulate a cazurilor din ultimele 14 zile la mia de locuitori

Prefectul județului Hunedoara, Călin-Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 66 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din hotărâre și sunt prezentate în fotografii, inclusiv modelul de „Declarație pe proprie răspundere”.

Anexa 1 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 Cimpa 0,98 PETRILA
2 Băcia 1,26 BĂCIA
3 Tâmpa 1,26 BĂCIA
4 Certeju de Sus 0,67 CERTEJU DE SUS
5 Crişcior 0,36 CRIȘCIOR
6 Rapoltu Mare 1,04 RAPOLTU MARE
7 Teliucu Inferior 1,34 TELIUCU INFERIOR
8 Mintia 0,85 VEȚEL

Anexa 2 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 Mesteacăn 2,02 BRAD
2 LUPENI 2,77 LUPENI
3 VULCAN 2,81 VULCAN
4 Strei 2,75 CĂLAN
5 Aurel Vlaicu 2,14 GEOAGIU
6 Geoagiu-Băi 2,43 GEOAGIU
7 Silvaşu de Jos 2,93 HAȚEG
8 Sântandrei 1,64 SIMERIA
9 Valea de Brazi 2,99 URICANI
10 Beriu 2,71 BERIU
11 Vâlcelele Bune 2,48 BRETEA ROMÂNĂ
12 Bucureşci 1,72 BUCUREȘCI
13 Zdrapţi 2,35 CRIȘCIOR
14 Peşteana 2,73 DENSUȘ
15 Dobra 1,85 DOBRA
16 Lăpuşnic 2,15 DOBRA
17 Gurasada 2,84 GURASADA
18 Bârsău 2,02 HĂRĂU
19 Bucium 2,83 ORĂȘTIOARA DE SUS
20 Ocolişu Mic 2,76 ORĂȘTIOARA DE SUS
21 Pui 2,44 PUI
22 Ponor 2,23 PUI
23 Şerel 2,40 PUI
24 Răchitova 2,15 RĂCHITOVA
25 Vaidei 1,54 ROMOS
26 Sântămăria-Orlea 2,84 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
27 Cinciş-Cerna 1,64 TELIUCU INFERIOR
28 Hăşdău 2,83 TOPLIȚA
29 Târnava de Criş 2,02 VAȚA DE JOS

Anexa 3 – Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori

Nr. crt. Localitate Incidența U.A.T.
1 BRAD 3,88 BRAD
2 Ruda-Brad 10,64 BRAD
3 Valea Bradului 4,45 BRAD
4 DEVA 5,18 DEVA
5 Sântuhalm 3,40 DEVA
6 Cristur 6,35 DEVA
7 HUNEDOARA 4,57 HUNEDOARA
8 Răcăştie 23,97 HUNEDOARA
9 Boş 5,93 HUNEDOARA
10 Peştişu Mare 6,29 HUNEDOARA
11 ORĂȘTIE 6,74 ORĂȘTIE
12 PETROȘANI 3,73 PETROȘANI
13 ANINOASA 3,13 ANINOASA
14 CĂLAN 3,56 CĂLAN
15 Streisângiorgiu 3,31 CĂLAN
16 Batiz 5,13 CĂLAN
17 Grid 8,62 CĂLAN
18 Nădăştia de Jos 3,16 CĂLAN
19 Ohaba Streiului 8,85 CĂLAN
20 Strei-Săcel 10,70 CĂLAN
21 GEOAGIU 4,20 GEOAGIU
22 Cigmău 10,75 GEOAGIU
23 Gelmar 4,42 GEOAGIU
24 Homorod 6,01 GEOAGIU
25 HAȚEG 4,19 HAȚEG
26 PETRILA 4,29 PETRILA
27 Jieţ 6,26 PETRILA
28 Tirici 34,48 PETRILA
29 SIMERIA 3,15 SIMERIA
30 Bârcea Mare 4,13 SIMERIA
31 Cărpiniş 4,15 SIMERIA
32 Simeria Veche 5,13 SIMERIA
33 URICANI 3,19 URICANI
34 Câmpu lui Neag 4,08 URICANI
35 Baia de Criş 5,99 BAIA DE CRIȘ
36 Lunca 11,54 BAIA DE CRIȘ
37 Rişculiţa 8,62 BAIA DE CRIȘ
38 Ţebea 3,10 BAIA DE CRIȘ
39 Mada 12,20 BALȘA
40 Baru 4,06 BARU
41 Băiţa 4,64 BĂIȚA
42 Crăciuneşti 4,13 BĂIȚA
43 Hărţăgani 4,13 BĂIȚA
44 Lunca 10,83 BĂIȚA
45 Ormindea 9,76 BĂIȚA
46 Sălişte 4,22 BĂIȚA
47 Băniţa 8,06 BĂNIȚA
48 Căstău 4,90 BERIU
49 Boşorod 4,93 BOȘOROD
50 Bobaia 15,04 BOȘOROD
51 Bărăştii Iliei 90,91 BRĂNIȘCA
52 Rovina 4,78 BRĂNIȘCA
53 Bretea Română 3,58 BRETEA ROMÂNĂ
54 Bretea Streiului 7,87 BRETEA ROMÂNĂ
55 Covragiu 6,37 BRETEA ROMÂNĂ
56 Gânţaga 3,82 BRETEA ROMÂNĂ
57 Vâlcele 4,18 BRETEA ROMÂNĂ
58 Burjuc 5,59 BURJUC
59 Glodghileşti 4,52 BURJUC
60 Tisa 5,92 BURJUC
61 Almaşu Sec 21,46 CÂRJIȚI
62 Cozia 5,92 COZIA
63 Cerbăl 9,80 CERBĂL
64 Socet 17,24 CERBĂL
65 Bocşa Mică 20,20 CERTEJU DE SUS
66 Topliţa Mureşului 29,13 CERTEJU DE SUS
67 Densuş 7,81 DENSUȘ
68 Ştei 5,71 DENSUȘ
69 Panc 8,93 DOBRA
70 Răduleşti 10,00 DOBRA
71 Roşcani 9,03 DOBRA
72 Fărcădin 17,54 GENERAL BERTHELOT
73 Ghelari 3,23 GHELARI
74 Hărău 6,96 HĂRĂU
75 Chimindia 8,11 HĂRĂU
76 Ilia 6,03 ILIA
77 Bretea Mureşană 5,08 ILIA
78 Sârbi 4,69 ILIA
79 Teiu 16,22 LĂPUGIU DE JOS
80 Lelese 5,95 LELESE
81 Lunca Cernii de Sus 5,08 LUNCA CERNII DE JOS
82 Mărtineşti 4,26 MĂRTINEȘTI
83 Dâncu Mare 3,37 MĂRTINEȘTI
84 Dâncu Mic 6,02 MĂRTINEȘTI
85 Orăştioara de Sus 9,75 ORĂȘTIOARA DE SUS
86 Costeşti 6,59 ORĂȘTIOARA DE SUS
87 Ludeştii de Jos 6,47 ORĂȘTIOARA DE SUS
88 Mănerău 6,85 PEȘTIȘU MIC
89 Nandru 5,68 PEȘTIȘU MIC
90 Valea Nandrului 6,06 PEȘTIȘU MIC
91 Fizeşti 3,37 PUI
92 Galaţi 6,37 PUI
93 Ruşor 3,00 PUI
94 Rapolţel 4,35 RAPOLTU MARE
95 Boiţa 13,39 RĂCHITOVA
96 Ciula Mică 13,99 RĂCHITOVA
97 Vălioara 4,37 RĂCHITOVA
98 Râu de Mori 12,88 RÂU DE MORI
99 Clopotiva 3,61 RÂU DE MORI
100 Ostrov 5,88 RÂU DE MORI
101 Ostrovel 23,39 RÂU DE MORI
102 Ostrovu Mic 10,99 RÂU DE MORI
103 Sibişel 3,85 RÂU DE MORI
104 Suseni 6,13 RÂU DE MORI
105 Unciuc 4,13 RÂU DE MORI
106 Valea Dâljii 4,55 RÂU DE MORI
107 Ribiţa 3,38 RIBIȚA
108 Crişan 7,50 RIBIȚA
109 Romos 7,81 ROMOS
110 Romoşel 12,22 ROMOS
111 Breazova 5,26 SARMIZEGETUSA
112 Sălaşu de Sus 3,80 SĂLAȘU DE SUS
113 Nucşoara 24,73 SĂLAȘU DE SUS
114 Ohaba de Sub Piatra 5,15 SĂLAȘU DE SUS
115 Paroş 10,45 SĂLAȘU DE SUS
116 Sălaşu de Jos 8,77 SĂLAȘU DE SUS
117 Zăvoi 7,41 SĂLAȘU DE SUS
118 Ciopeia 4,95 SÂNTĂMĂRIA – ORLEA
119 Săcel 3,77 SÂNTĂMĂRIA – ORLEA
120 Subcetate 6,94 SÂNTĂMĂRIA – ORLEA
121 Şoimuş 3,86 ȘOIMUȘ
122 Bălata 4,59 ȘOIMUȘ
123 Bejan 8,13 ȘOIMUȘ
124 Boholt 5,93 ȘOIMUȘ
125 Chişcădaga 14,53 ȘOIMUȘ
126 Fornădia 9,71 ȘOIMUȘ
127 Sulighete 11,28 ȘOIMUȘ
128 Dobroţ 8,47 TOMEȘTI
129 Leauţ 15,87 TOMEȘTI
130 Livada 17,54 TOMEȘTI
131 Obârşa 5,21 TOMEȘTI
132 Dăbâca 5,59 TOPLIȚA
133 Mosoru 250,00 TOPLIȚA
134 Vălari 33,33 TOPLIȚA
135 Toteşti 5,49 TOTEȘTI
136 Cârneşti 4,63 TOTEȘTI
137 Păclişa 14,49 TOTEȘTI
138 Turdaş 7,91 TURDAȘ
139 Pricaz 4,34 TURDAȘ
140 Vaţa de Jos 5,99 VAȚA DE JOS
141 Brotuna 3,72 VAȚA DE JOS
142 Ociu 4,07 VAȚA DE JOS
143 Dealu Mare 11,49 VĂLIȘOARA
144 Veţel 4,43 VEȚEL
145 Muncelu Mic 10,75 VEȚEL
146 Visca 3,25 VORȚA
147 Almaş Sălişte 9,43 ZAM
148 Pojoga 3,58 ZAM
149 Sălciva 4,41 ZAM
150 Tămăşeşti 20,00 ZAM

Prevederile Hotărârii 66 din 27.11.2020 sunt:

Art. 1 (1) Se instituie obligativitatea de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă.

(2) Este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

(3) Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise și închise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile menționate la art.1.

Art. 2 Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județ, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 3 Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

Art. 4 (1) În condițiile art. 3 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, în următoarele condiții:

 1. a) cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
 2. b) cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de   spectacole și/sau concerte este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 5 (1) În condițiile art. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane,

(2) Organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție.

(3) Activitățile prevăzute la alin 1 și 2 sunt permise numai în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori și sunt interzise la nivelul localităților prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 6 Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Art. 7 În condițiile art. 6, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.

Art. 8 (1) În situație de instituire/prelungire a carantinei zonale, slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass – media sau on – line.

 (2) Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot ofica în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane.

(3) Este permis accesul credicncioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minim 2 metri între persoane.

(4) Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.

Art. 9 Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).

Art. 10 Se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale cu obligația organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;

b) efectuarea triajului observațional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;

d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;

e) limitarea numărului participanților la maximum 20, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;

f) limitarea numărului participanților la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber;

g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;

h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;

i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acțiunii;

j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Art. 11 – Se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

Art. 12 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în următoarele condiții:

a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00 în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 13 (1) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în următoarele condiții:

a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00 în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00-23,00 în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

c) doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități din localitățile prevăzute în anexa 3, unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

(2) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la art. 12 și 13 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 12 și 13 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

Art. 14   Măsurile prevăzute la art. 12 și 13  se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

Art. 15  Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la art. 14, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 16 (1) Se  instituie obligativitatea pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.

(2)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu precum operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art. 17 În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art. 18 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă în următoarele condiții:

a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

b) fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile prevăzute în anexa 2, unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

c) este interzisă în localitățile prevăzute în anexa 3, unde incidența cazurilor este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 19 – Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 20 (1)  Se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), se permite activitatea pieţelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art. 21 În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Art. 22 (1) În toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepţii motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 22 alin. (1)  lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere conform modelului din anexa 4.

(3)  Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 22 alin. (1)  lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului din anexa 4, completată în prealabil.

Art. 23 (1)  Pentru angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii.

(2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi prevăzuţi la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Art. 24  Localitățile care nu se regăsesc în anexele 1, 2 și 3, sunt localități pe raza cărora nu au fost înregistrate cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (localități cu incidență zero).

Art. 25 Verificarea măsurilor de izolare/carantinare la domiciliu a populației dispuse de către Direcți de Sănătate  Publică Hunedoara se va executa de către reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara/Inspectoratului de Jandarmi “Decebal” Hunedoara.

Art. 26  Se modifică art. 2 alin. 1 litera c din Hotărârea nr. 33 din 09.10.2020 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri pentru diminuarea impactului infectării cu SARS – CoV – 2 la nivelul județului Hunedoara,    cu următorul conținut Pentru a preveni apariția unor noi focare de SARS – CoV – 2, în următoarele instituții: spitalele din județul Hunedoara, Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, cu excepția personalului  de la sediul administrativ (personal TESA) din cadrul DGASPC Hunedoara, și centrele rezidențiale pentru îngrijire, angajații acestora care se întorc din concedii de odihnă/învoire/recuperare/alte situații vor fi testați RT-PCR înainte de a se prezenta la locul de muncă”.

Art. 27 Se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României în municipiul Deva, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului şi cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul delimitat în care se desfăşoară ceremonia;

c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil, precum şi delimitarea prin semne vizibile a perimetrului;

d) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2;

e) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară ceremonia;

f) durata ceremoniei este de maximum o oră;

Art. 28 În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri şi acţiuni obligatorii:

 1. purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către participanţii la procesul electoral (alegători, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenţie pentru remedierea disfuncţionalităţilor Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic superior) pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot;
 2. asigurarea distanţării fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;
 3. dezinfecţia periodică şi după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanţilor la procesul electoral;
 4. dezinfecţia sediilor secţiilor de votare, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. afişarea prin grija primarilor în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de distanţare fizică, de igienă şi de acces în sediul secţiei de votare şi în localul de vot;
 6. stabilirea, pe cât posibil, prin grija primarilor a unor circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, precum şi marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare;
 7. marcarea prin grija primarilor a locurilor de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;
 8. amplasarea prin grija primarilor, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a flacoanelor cu soluţie dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi a recipientelor unde se vor arunca măştile şi mănuşile folosite;
 9. asigurarea prin grija primarilor a personalului tehnic care va măsura temperatura participanţilor la procesul electoral, la intrarea în sediul secţiei de votare şi care va îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia;
 10. asigurarea prin grija primarilor a termometrelor noncontact şi de către Ministerul Afacerilor Interne a materialelor de protecţie sanitară, precum şi a materialelor dezinfectante pentru secţiile de votare, potrivit reglementărilor în vigoare;
 11. preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15;
 12. accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane; alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot şi la ieşirea din acestea;
 13. alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănuşile;
 14. în vederea identificării de către operatorul de calculator şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare; după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura;
 15. alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secţiei de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală şi va poziţiona actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului electoral al secţiei de votare să nu fie necesară;
 16. se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secţiei de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT“. Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea şi la indicaţia acestora;
 17. după exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT“, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate;
 18. în ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19, la unităţile sanitare non-COVID, la unităţile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă;
 19. echipa care transportă urna specială se va deplasa la unităţile sanitare COVID-19 şi la adresele persoanelor izolate şi carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători prevăzute la pct. 19;
 20. membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte;
 21. membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor realiza toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum 1 metru faţă de alegător;
 22. alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul îşi va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT“, îşi va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat şi îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul personal. Ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ştergere cu soluţie dezinfectantă sau prin ştergere cu şerveţele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool;
 23. în cazul persoanelor internate în unităţi sanitare votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecţie pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secţiei respective. Toate materialele de protecţie utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat;
 24. membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator şi persoanele acreditate vor purta mască şi mănuşi pe tot parcursul numărării voturilor şi vor menţine o distanţă de minimum 1 metru faţă de celelalte persoane;
 25. numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20.

(2) Pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor şi evitarea infectării cu SARS-CoV-2 a participanţilor la procesul electoral, măsurile şi acţiunile obligatorii prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente.

 

Art. 29 Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

 

Art. 30 Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 28.11.2020.

Art. 31 (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru situații de Urgența, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

      (2) Primăriile vor publica prezenta hotărâre în monitorul oficial local, conform art. 197 , pct 5 din OUG 57/2019.

      (3) Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor asigura informarea instituțiilor/operatorilor economici asupra măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.

 

Prefectura Hunedoara / Birou de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *