Gură de oxigen pentru Complexul Energetic Hunedoara

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică. Mai exact, societatea energetică va beneficia de servicii de sistem, lucru care îi va aduce bani în conturi.

”Necesitatea asigurării securității aprovizionării cu energie electrică produsă prin utilizarea cărbunelui energetic din Valea Jiului, precum și a păstrării nivelului actual de adecvanță a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) a rezultat din studiile realizate de operatorul de transport și sistem – CNTEE Transelectrica SA, la nivelul anului 2018.  În situația opririi funcționării celor două termocentrale (Mintia și Paroșeni), se identifică următoarele influențe negative asupra funcționării SEN: reducerea capacității de transfer  transfrontralieră a energiei; reducerea nivelului de adecvanță a Sistemului Electroenergetic Național SEN, mai ales în perioadele de iarnă și de secetă accentuată, din punctul de vedere al acoperirii consumului intern”, arată documentul postat pe site-ul ministerului.

Complexul Energetic Hunedoara este vital pentru sistemul energetic național.

”(…) în situația nefuncționării grupurilor aparținând CEH, apare necesitatea asigurării unei creșteri a transferului de putere dinspre zona de sud a țării către zona centrală și, mai departe, către nordul și vestul SEN, cu pierderile aferente și supraîncarcarea liniilor de transport energie electrică. Practic, prin funcționarea centralelor aparținând CEH, consumul de energie electrică din zona de  nord-vest a țării este asigurat preponderent din producția de energie din zona respectivă, spre deosebire de situația în care aceste centrale nu funcționează, situație în care, pentru alimentarea consumului, este necesar transferul de putere din alte zone ale SEN”, mai arată documentul.

În contextul celor de mai sus, a fost promovată OUG nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, aprobată prin Legea nr. 240/2018, cu perioada de aplicabilitate 15 aprilie 2018-30 iunie 2020.

Astfel, prevederile ordonanței de urgență arată că ”societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A. are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport şi sistem. la o valoare a puterii electrice de cel puţin 400 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Operatorul de transport şi sistem stabilește capacitatea lunară corespunzătoare serviciilor tehnologice de sistem, reprezentând rezervă terţiară lentă, din care o capacitate de 400 MW este alocată pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A.  În cazul unor situaţii accidentale sau neprevăzute în funcţionarea grupurilor energetice din cadrul Complexului Energetic Hunedoara – S.A., care determină indisponibilitatea cu privire la realizarea serviciilor tehnologice de sistem, producătorul are obligaţia să anunţe Operatorul de transport şi sistem conform prevederilor actelor normative în vigoare, iar acesta va achiziţiona serviciile de sistem respective, în regim concurenţial”, mai arată documentul.

Până la data de 31 decembrie 2020 sunt valabile serviciile de sistem. Cu o capacitate instalată de 1.225 MW, CEH este cel mai mare producător de energie electrică din partea de nord-vest a României și, în pofida situației financiare deosebit de dificile, reușește să asigure în continuare servicii de sistem sigure și stabile operatorului de transport și sistem.

În afară de producția de energie electrică, Sucursala Electrocentrale Deva este unicul producător care livrează energie termică în sistem centralizat în Municipiul Deva. Totodată, Sucursala Electrocentrale Deva este și operator al serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Deva.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.