Guvernul a adoptat o hotărâre pentru a pune în aplicare prevederi legate de modificări aduse Codului administrativ

Executivul a adoptat, în şedinţa de luni, un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale ordonanţei de urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ. Actul normativ stabileşte atribuţii ale prefectului, subprefectului şi secretarul general al instituţiei prefectului. A mai fost adoptat un proiect de hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 şi 2022.

Documentul complet poate fi accesat AICI.

„La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere şi atribuţiile pe linia protecţiei informaţiilor clasificate pentru subprefectul desemnat şef al structurii de securitate, conform prevederilor legale în vigoare. Şeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate.

Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuţii de şef al structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare.

Atribuţiile pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul desemnat şef al structurii de securitate nu pot fi delegate altor persoane.” 5.

Secretarul general al instituţiei prefectului are următoarele atribuţii principale:

a) asigurarea stabilităţii funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului.

b) sprijinirea activităţii prefectului în exercitarea atribuţiilor privind verificarea legalităţii, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuţiile privind verificarea legalităţii de către prefect;

d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei şi urmărirea soluţionării acesteia în termenul legal;

g) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituţia prefectului şi publicării în monitorul oficial local al judeţului ori al municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a instituţiei prefectului;

i) îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

j) gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;

l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;

m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate;

n) asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene; o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;

p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

Atribuţiile pentru secretarul general al instituţiei prefectului se stabilesc de către prefect, prin fişa postului.

Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituţiei prefectului care are sarcina de a le pune în aplicare”, arată proiectul de hotărâre adoptat luni de către Guvern.

Scheme de plăţi în agricultură pe 2021 şi 2022, aprobate de Guvern

Executivul a adoptat luni şi un proiect de hotărâre e privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 şi 2022.

Astfel, conform actului normativ, este acordat sprijin cuplat în anii 2021 şi 2022 în sectorul vegetal, pentru următoarele culturi: „a) soia; b) lucernă; c) leguminoase boabe pentru industrializare: mazăre boabe şi fasole boabe; d) cânepă pentru ulei şi/sau fibră; e) orez; f) sămânţă de cartof; g) hamei; h) sfeclă de zahăr; i) tomate pentru industrializare cultivate în câmp; j) castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp; k) legume cultivate în spaţii protejate: (i) legume cultivate în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare; (ii) legume cultivate în solarii: tomate, castraveţi, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare; l) fructe pentru industrializare: prune, mere, cireşe şi vişine, caise şi zarzăre; m) cartof timpuriu pentru industrializare”.

De asemenea, este acordat sprijin cuplat în anii 2021 şi 2022 în sectorul zootehnic, fermierilor crescători de animale din următoarele specii: „a) bovine; b) ovine; c) caprine; d) viermi de mătase. (2) La specia bovine se acordă sprijin cuplat pentru următoarele categorii: a) bivoliţe de lapte; b) taurine de carne: vaci de carne şi tauri de carne; c) vaci de lapte”, mai indică proiectul de hotărâre aprobat de Guvern.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *