Hațeg: Înregistrarea imobilelor în cartea funciară

Autoritățile locale din orașul Hațeg fac demersuri pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară. 134.453 este suma alocată pentru procedură. Programul național de cadastru și carte funciară se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban și rural.

“Lucrările de înregistrare sistematică sunt inițiate de unitățile administrativ-teritoriale având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităților administrativ teritoriale ce cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului , respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.  Sectoarele cadastrale pentru UAT Hațeg au fost stabilite de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară împreună cu primăria (…) pentru un număr estimat al imobilelor care fac obiectul serviciilor de înregistrare sistemică de 1185”, arată documentația.

Contractul va fi unul multianual  cu o valabilitate de 18 luni, până în anul 2021, dar nu mai mult de 17.06.2021.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *