Informare privind scenariile școlilor din județul Hunedoara în perioada 08 – 12 martie 2021

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a convocat astăzi Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 33, privind scenariile de funcționare pentru instituțiile de învățământ din județul Hunedoara.

Prevederile Hotărârii nr. 33 din 05.03.2021 a C.J.S.U. Hunedoara sunt:

Art. 1 (1) Se aprobă situaţia centralizatoare cu scenariile de desfăşurare a activităţii şcolare, în unităţile de învăţământ din judeţul Hunedoara, începând cu data de 08.03.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Anexa este prezentată în fotografiile acestei informări.

 (2) Prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se realizează, după următoarele scenarii:

 

Scenariul 1

(VERDE)

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
Scenariul 2

(GALBEN)

a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.
Scenariul 3
(ROȘU)
a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar.

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori


(3
) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on-line cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

(4) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile Ordinului nr. 3235 – 93 din 04.02.2021 al MEC și MS, indiferent de scenariul epidemiologic.

Art. 2 (1) Începând cu data de 08.02.2021 s-au reluat activitățile care impun prezența fizică a studenților  din instituţiile de învăţământ superioare din județul Hunedoara.

 (2) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

 

Scenariul 1
(VERDE)
Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
Scenariul 2

(GALBEN)

 

 

Participare in sistem mixt – prezenta fizica si online, in functie de specificul programelor de studiu, de infrastructura si de conditiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecarei universitati.
Scenariul 3

(ROȘU)

Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online

 Art. 3. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara informează Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Senatul Universitar al Instituției de Învățământ Superior, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/universitare precum și pe parcursul anului școlar/universitar cu privire la situația epidemiologică la nivelul localitățiilor, respectiv rata incidenței determinată de numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat la 1000 de locuitori;

Art. 4. Unitățiile/instituția de învățământ preuniversitar/conexe în baza situației epidemiologice la nivelul localitățiilor, respectiv rata incidenței determinată de numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile, raportat la 1000 de locuitori, stabilesc și propun scenariul de funcționare, prin consiliul de administrație al unității;

Art. 5. Avizarea Scenariului de funcționare al unității/ instituției de învățământ preuniversitar/conexe se realizează de către Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, pe baza propunerilor consiliul de administrație al unității de învățământ;

Art. 6 (1) – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru situaţii de Urgenţa, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara şi tuturor primăriilor din judeţ, prin grija secretariatului tehnic permanent.

(2) – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor asigura măsuri de monitorizare  și de respectare a aplicării scenariilor de funcționare a unităților de învățământ de pe raza unității administrativ teritoriale.

PREŞEDINTE C.J.S.U. HUNEDOARA

 

PREFECT,

CĂLIN – PETRU MARIAN

 

Situație centralizatoare cu scenariile de desfășurare a activității școlare în jud. Hunedoara

Localitate unitate de învățământ Denumire unitate școlară scenariu
BAIA DE CRIŞ GRĂDINIȚA SAMARITEANUL BAIA DE CRIȘ verde
BAIA DE CRIŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” BAIA DE CRIȘ verde
HĂRŢĂGANI ȘCOALA PRIMARĂ HĂRȚĂGANI verde
MERIŞOR ȘCOALA PRIMARĂ MERIȘOR verde
BLĂJENI ȘCOALA PRIMARĂ BLĂJENI verde
BOZ ȘCOALA PRIMARĂ BOZ verde
BRETEA ROMÂNĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ verde
MĂCEU ȘCOALA PRIMARĂ MĂCEU verde
VÂLCELELE BUNE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VÎLCELE BUNE verde
BUCEŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BUTEANU” BUCEȘ verde
DUPĂPIATRĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DUPĂPIATRĂ verde
BULZEŞTII DE SUS ȘCOALA PRIMARĂ BULZEȘTII DE SUS verde
GLODGHILEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ GLODGHILEȘTI verde
NĂDĂŞTIA DE SUS ȘCOALA PRIMARĂ NĂDĂȘTIA DE SUS verde
HONDOL ȘCOALA PRIMARĂ HONDOL verde
DENSUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ verde
PEŞTEANA ȘCOALA PRIMARĂ PEȘTEANA verde
ROŞCANI ȘCOALA PRIMARĂ ROȘCANI verde
GENERAL BERTHELOT ȘCOALA PRIMARĂ GENERAL BERTHELOT verde
GURASADA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURASADA verde
CÂMPURI-SURDUC ȘCOALA PRIMARĂ CÎMPURI SURDUC verde
HĂŞDĂU ȘCOALA PRIMARĂ HĂȘDĂU verde
NĂLAŢVAD ȘCOALA PRIMARĂ NĂLAȚVAD verde
ILIA LICEUL TEORETIC “SILVIU DRAGOMIR” ILIA verde
LELESE ȘCOALA PRIMARĂ LELESE verde
LUNCA CERNII DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA CERNII DE JOS verde
LUNCA CERNII DE SUS ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA CERNII DE SUS verde
PODELE ȘCOALA PRIMARĂ PODELE verde
OBÂRŞA ȘCOALA PRIMARĂ TOMEȘTI verde
OHABA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OHABA verde
LĂPUGIU DE SUS ȘCOALA PRIMARĂ LĂPUGIU DE SUS verde
LUDEŞTII DE JOS ȘCOALA PRIMARĂ LUDEȘTII DE JOS verde
OCOLIŞU MIC ȘCOALA PRIMARĂ OCOLIȘU MIC verde
BĂIEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ BĂIEȘTI verde
RUŞOR ȘCOALA PRIMARĂ RUȘOR verde
PONOR ȘCOALA PRIMARĂ PONOR verde
GALAŢI ȘCOALA PRIMARĂ GALAȚI verde
URIC ȘCOALA PRIMARĂ URIC verde
RĂCHITOVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA verde
CLOPOTIVA ȘCOALA PRIMARĂ CLOPOTIVA verde
OSTROV ȘCOALA PRIMARĂ OSTROV verde
OHABA-SIBIŞEL ȘCOALA PRIMARĂ SIBIȘEL OHABA verde
REEA ȘCOALA PRIMARĂ REEA verde
CÂRNEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ CÂRNEȘTI verde
PĂCLIŞA ȘCOALA PRIMARĂ PĂCLIȘA verde
SĂLAŞU DE SUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLAȘU DE SUS verde
RÂU MIC GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÎU MIC verde
SÂNTĂMĂRIA-ORLEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA verde
SILVAŞU DE SUS SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTA ECATERINA” PRISLOP verde
PĂULIŞ ȘCOALA PRIMARĂ PĂULIȘ verde
BOHOLŢ ȘCOALA PRIMARĂ BOHOLT verde
CÂMPU LUI NEAG ȘCOALA PRIMARĂ CÂMPU LUI NEAG verde
URICANI LICEUL TEHNOLOGIC “RETEZAT” URICANI verde
URICANI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 1 URICANI verde
URICANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 URICANI verde
BIRTIN ȘCOALA PRIMARĂ BIRTIN verde
CĂZĂNEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ CĂZĂNEȘTI verde
TÂRNAVA DE CRIŞ ȘCOALA PRIMARĂ TÂRNAVA DE CRIȘ verde
VEŢEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚEL verde
VISCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VISCA verde
POJOGA ȘCOALA PRIMARĂ POJOGA verde
CĂSTĂU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂSTAU verde
AUREL VLAICU ȘCOALA PRIMARĂ AUREL VLAICU verde
CHIMINDIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CHIMINDIA verde
COSTEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COSTEȘTI verde
TURDAŞ ȘCOALA PRIMARĂ TURDAȘ verde
RÂU DE MORI ȘCOALA PRIMARĂ BĂLANU verde
RÂU DE MORI ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI verde
RIBIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PREOT IOSIF COMȘA” RIBIȚA verde
BÂRCEA MARE GRĂDINIȚA BÂRCEA MARE verde
SIMERIA VECHE CENTRU DE PEDAGOGIE CURATIVĂ SIMERIA verde
PLOPI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPI verde
MIHĂIEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ MIHĂIEȘTI verde
MĂRTINEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ MĂRTINEȘTI verde
BURJUC ȘCOALA PRIMARĂ BURJUC verde
BĂCIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA galben
RIŞCULIŢA ȘCOALA PRIMARĂ RIȘCULIȚA galben
BĂIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA galben
ORĂŞTIOARA DE JOS GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ORĂȘTIOARA DE JOS galben
VALEA BRADULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA BRADULUI galben
STREI ȘCOALA PRIMARĂ STREI galben
CRIŞCIOR LICEUL TEHNOLOGIC “CRIȘAN” CRIȘCIOR galben
CRIŞCIOR GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CRIȘCIOR galben
CRISTUR ȘCOALA PRIMARĂ CRISTUR galben
BUCIUM ȘCOALA PRIMARĂ BUCIUM galben
ORĂŞTIOARA DE SUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HADRIAN DAICOVICIU” ORĂȘTIOARA DE SUS galben
CIMPA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 PETRILA galben
PUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI galben
RAPOLTU MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ RAPOLTU MARE galben
VAIDEI ȘCOALA PRIMARĂ VAIDEI galben
SUBCETATE ȘCOALA PRIMARĂ SUBCETATE galben
SARMIZEGETUSA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARMIZEGETUSA galben
SÂNTANDREI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SÂNTANDREI galben
MINTIA ȘCOALA PRIMARĂ MINTIA galben
LEŞNIC ȘCOALA PRIMARĂ LEȘNIC galben
ZAM ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAM galben
ANINOASA ȘCOALA PRIMARĂ ISCRONI galben
ANINOASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTA VARVARA” ANINOASA galben
ŢEBEA ȘCOALA PRIMARĂ ȚEBEA galben
BĂNIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIȚA galben
BERIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN DAICOVICIU” BERIU galben
BOŞOROD ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD galben
BRAD GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE DE COLȚ” BRAD galben
BRAD LICEUL TEORETIC “AVRAM IANCU” BRAD galben
BRAD ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” BRAD galben
BRAD ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD galben
BRAD ȘCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” BRAD galben
BUCUREŞCI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SABIN OPREAN” BUCUREȘCI galben
CĂLAN LICEUL TEHNOLOGIC “OVID DENSUSIANU” CĂLAN galben
CĂLAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRIȘENI galben
CĂLAN GRĂDINIȚA “VOINICELUL” CĂLAN galben
CĂLAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLAN galben
CĂLAN ȘCOALA PRIMARĂ CĂLAN ORAȘUL VECHI galben
CĂLAN ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA” CĂLAN galben
ZDRAPŢI ȘCOALA PRIMARĂ ZDRAPȚI galben
DEVA COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA galben
DEVA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “REGINA MARIA” DEVA galben
DEVA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 DEVA galben
DOBRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA galben
LUNCOIU DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS galben
LUPENI GRĂDINIȚA “LUMEA COPIILOR” LUPENI galben
LUPENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 1 LUPENI galben
LUPENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 2 LUPENI galben
LUPENI LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI galben
LUPENI LICEUL TEORETIC “MIRCEA ELIADE” LUPENI galben
LUPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUPENI galben
LUPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 LUPENI galben
LUPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 LUPENI galben
JIEŢ ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4 PETRILA galben
PETRILA COLEGIUL TEHNIC “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PETRILA galben
PETRILA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PETRILA galben
PETRILA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 PETRILA galben
PETRILA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 1 PETRILA galben
PETRILA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 PETRILA galben
PETRILA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION DESIDERIU SÎRBU” PETRILA galben
BARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BARU galben
BARU ȘCOALA PRIMARĂ BARU galben
BOBÂLNA ȘCOALA PRIMARĂ BOBÎLNA galben
ROMOŞEL ȘCOALA PRIMARĂ ROMOȘEL galben
SIMERIA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR “ANGHEL SALIGNY” SIMERIA galben
SIMERIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “CĂSUȚA PITICILOR” SIMERIA galben
SIMERIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 SIMERIA galben
SIMERIA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 SIMERIA galben
SIMERIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIGISMUND TODUȚĂ” SIMERIA galben
TELIUCU INFERIOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR galben
VĂLIŞOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA galben
BRĂNIŞCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE ȚIC” BRĂNIȘCA galben
PEŞTIŞU MARE ȘCOALA PRIMARĂ PEȘTIȘU MARE galben
BĂLATA ȘCOALA PRIMARĂ BĂLATA galben
DEVA PALATUL COPIILOR galben
BOŞ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOȘ roșu
PETROS ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS roșu
SIBIŞEL ȘCOALA PRIMARĂ SIBIȘELU VECHI roșu
GHELARI LICEUL TEORETIC GHELARI roșu
HAŢEG LICEUL TEORETIC “I. C. BRĂTIANU” HAȚEG roșu
HAŢEG GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 HAȚEG roșu
HAŢEG GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 HAȚEG roșu
HAŢEG ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ARON DENSUSIANU” HAȚEG roșu
HAŢEG ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVID DENSUŞIANU” HAȚEG roșu
HAŢEG GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “BETLEEM” HAȚEG roșu
PETROŞANI COLEGIUL ECONOMIC “HERMES” PETROȘANI roșu
PETROŞANI COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “CARMEN SYLVA” PETROȘANI roșu
PETROŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CARMEN SYLVA” PETROȘANI roșu
PETROŞANI COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” PETROȘANI roșu
PETROŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM STANCA” PETROȘANI roșu
PETROŞANI GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 PETROȘANI roșu
PETROŞANI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT NR. 2 PETROȘANI roșu
PETROŞANI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT + NORMAL NR 1 PETROŞANI roșu
PETROŞANI GRĂDINIȚA “SAMARITEANUL” PETROȘANI roșu
PETROŞANI LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI roșu
PETROŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PETROȘANI roșu
PETROŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION GHEORGHE DUCA” PETROȘANI roșu
PETROŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI roșu
PETROŞANI ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” PETROȘANI roșu
PETROŞANI ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ PETROȘANI roșu
PETROŞANI COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR roșu
ROMOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS roșu
VULCAN LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI VITEAZU” VULCAN roșu
VULCAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 VULCAN roșu
VULCAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN roșu
VULCAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL+PRELUNGIT NR 1 VULCAN roșu
VULCAN ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VULCAN roșu
VULCAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN roșu
BALŞA ȘCOALA PRIMARĂ BALȘA roșu
CHITID ȘCOALA PRIMARĂ CHITID roșu
TÂRSA ȘCOALA PRIMARĂ TÂRSA roșu
NĂDĂŞTIA DE JOS ȘCOALA PRIMARĂ NĂDĂȘTIA DE JOS roșu
CERTEJU DE SUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS roșu
LĂPUŞNIC ȘCOALA PRIMARĂ LĂPUȘNIC roșu
GEOAGIU LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU roșu
BÂRSĂU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BÎRSĂU roșu
HĂRĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU roșu
RĂCĂŞTIA ȘCOALA PRIMARĂ RĂCĂȘTIE roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “RUDOLF STEINER” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA COLEGIUL ECONOMIC “EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA COLEGIUL NAȚIONAL “IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOAREA SOARELUI” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA “ZORI DE ZI” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 6 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LICURICI” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA GRĂDINIȚA HAPPY KIDS HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BURSAN” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI CORVIN” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA LICEUL TEORETIC “TRAIAN LALESCU” HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 HUNEDOARA roșu
HUNEDOARA ȘCOALA TEHNICĂ POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ” HUNEDOARA roșu
HĂŞDAT ȘCOALA PRIMARĂ HĂȘDAT roșu
ORĂŞTIE GRĂDINIȚA “CĂSUȚA CU POVEȘTI” ORĂȘTIE roșu
ORĂŞTIE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORĂȘTIE roșu
ORĂŞTIE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 ORĂŞTIE roșu
ORĂŞTIE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ȘTRUMFII” ORĂȘTIE roșu
ORĂŞTIE LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAUS OLAHUS” ORĂȘTIE roșu
ORĂŞTIE LICEUL TEORETIC “AUREL VLAICU” ORĂȘTIE roșu
ORĂŞTIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DOMINIC STANCA” ORĂȘTIE roșu
ORĂŞTIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DR. AUREL VLAD” ORĂȘTIE roșu
ORĂŞTIE ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA” ORĂȘTIE roșu
PRICAZ ȘCOALA PRIMARĂ PRICAZ roșu
ŞOIMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ roșu
CINCIŞ-CERNA ȘCOALA PRIMARĂ CINCIȘ CERNA roșu
VALEA NANDRULUI ȘCOALA PRIMARĂ VALEA NANDRULUI roșu
JOSANI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL JOSANI roșu
VAŢA DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS roșu
PETROȘANI CSS PETROȘANI roșu
PETROSANI CLUBUL COPIILOR VALEA JIULUI roșu
HUNEDOARA CSS HUNEDOARA roșu
DEVA LICEUL DE ARTE “SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA LICEUL TEORETIC “TEGLAS GABOR” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA ȘCOALA PRIMARĂ “SAMUEL” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 3 DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “CETATE” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC “DRAGOMIR HURMUZESCU” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA LICEUL TEHNOLOGIC “GRIGORE MOISIL” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA LICEUL TEHNOLOGIC “TRANSILVANIA” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANDREI ȘAGUNA” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA ȘCOALA POSTLICEALĂ “VASILE GOLDIŞ” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ
DEVA ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” DEVA ONLINE INFRASTRUCTURĂ

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *