ITM Hunedoara: Simpozion despre noile modificări aduse legii zilierilor (Legea55/2011)

ITM Hunedoara a organizat la sediul său din Deva, Aleea Muncii nr. 2, în data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificări legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor.

La simpozion au participat reprezentanţii ai angajatorilor care au fost interesaţi de modificările legislative.

Principalele puncte din cadrul simpozionului s-au referit la aspectele de care trebuie ţinut cont la folosirea muncii zilierilor, în noile condiţii legale. Astfel, zilieri pot fi atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai altor state sau apatrizi care au domiciliul sau reședința în România. Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar se poate desfăşura doar prin acordul părților.

Durata activităţii ocazionale în cazul zilierilor trebuie să fie de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă, fără a se depăşi 12 ore de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

Utilizarea în muncă a minorilor poate fi făcută, caz în care  zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani (de la 15 ani doar cu acordul părinţilor) şi nu întrun cuantum mai mare de şase ore/zi sau 30 ore/saptămână.

În vederea angajării de lucrări cu zilieri, beneficiarul trebuie să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor, registru ce se păstrează la sediul persoanei juridice (şi/sau la punctele de lucru).

Activitatea desfăşurată de ziler nu îi dă acestuia calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice, dar acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: agricultură; vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; manipulări de mărfuri.

Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat, la acesată oră fiind de 11,40 lei/oră. Cuantumul impozitului de 10% se reţine şi se virează prin grija angajatorului.

Campania se va încheia în trimestrul IV, iar pe parcursul anului se vor efectua mai multe controale pentru verificarea respectării Legii 52/2011.

 

Biroul de presă ITM-Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.