Localitățile Bretelin și Căoi, aparținând comunei Vețel, vor beneficia de rețea de apă și canalizare

Localitățile Bretelin și Căoi din cadrul comunei Vețel vor beneficia de rețea de apă și canalizare. A fost demarat contractul de execuție lucrări pentru investiția “înființare rețea de apă și canalizare în localitățile Bretelin și Căoi, comuna Vețel, județul Hunedoara” a cărui valoare este de 3.656.760 de lei.

“Pentru realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă în localitățile Bretelin și Căoi se va realiza o stație de pompare de apă potabilă, care va prelua apa din conducta care alimenta localitățile Vețel și Herepeia și Leșnic din rezerorul existent al localității Mintia. Această conduct este în prezent conservată”, arată documentația.

Comuna Vețel, localitățile Bretelin și Căoi nu dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat. Alimentarea cu apă a gospodăriilor se realizează, în prezent, din fântâni, nu este verificată din punct de vedere sanitar, iar modul de preluare și calitatea apei destinată populației influențează nivelul de sănătate al acesteia.

Comuna Vețel are 53 de locuitori în localitatea Bretelin și 153 de locuitori în localitatea Căoi.

Aceleași localități nu beneficiază nici de canalizare în sistem centralizat.

“Rețeaua de canalizare menajeră pentru localitatea Bretelin va descărca apele uzate menajere provenite de la gospodării, prin intermediul unui colector de transport proiectat în rețeaua de canalizare existentă din localitatea Herepeia, de unde apele uzate vor ajunge în stația de epurare a comunei Vețel. Rețeaua de canalizare menajeră pentru localitatea Căoi va descărca apele uzate menajere provenite de la gospodării, prin intermediul unui colector de transport proiectat în rețeaua de canalizare existentă din localitatea Vețel, de unde apele uzate vor ajunge în stația de epurare a comunei Vețel”, arată aceiași documentație.

Apele uzate din gospodăriile țărănești sunt absorbite din latrinele individuale în sol au evacuate direct în rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale sau deversate în fose septice. Această modalitate de evacuare a apelor uzate duce la infestarea solului și a pânzei freatice de mică adâncime din vecinătatea zonei populate, precum și la degradarea calității cursurilor de apă de suprafață ce traversează zonele de aval.

Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Firmele de construcții specializate pot depune oferte până la data de 25.02.2019.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *