MAI: Se analizeză plata orelor suplimentare pentru poliţişti

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice ordinul care stabileşte plata orelor suplimentare pentru poliţiştii care desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. Aceştia vor putea fi plătiţi în limita a 180 de ore suplimentare anual şi cu încadrarea în sumele alocate pentru plata acestei munci. MAI anunţă că regula de bază va rămâne în continuare compensarea prin zile libere, orele suplimentare urmând a fi plătite doar acolo unde liberele nu sunt posibile din cauza lipsei de personal.

Potrivit MAI, măsura plăţii orelor suplimentare a fost luată, cu caracter de excepţie, numai pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile în care pentru restul personalului bugetar orele suplimentare se compensează numai cu timp liber corespunzător.

Proiectul de ordin supus dezbaterii publice reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de poliţişti, precum şi activităţile desfăşurate de aceştia.

Potrivit documentului, se vor putea plăti orele suplimentare efectuate în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, atunci când:
a) au un grad ridicat de risc asupra integrităţii fizice, sănătăţii sau vieţii personalului implicat;
b) au un grad ridicat de complexitate şi dificultate;
c) presupun intervenţia specializată în funcţie de nivelul de urgenţă şi/sau gravitate al situaţiei/evenimentului;
d) în situaţii de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente, la creşterea capacităţii operaţionale a unităţii.

”Regula de bază rămâne compensarea cu ore libere plătite, iar atunci când acest lucru nu este posibil din cauza deficitului de personal, munca suplimentară va fi remunerată. Munca suplimentară se dispune de şeful ierarhic, în scris, fără a se putea depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de şeful ierarhic”, anunţă MAI.

Şefii unităţilor care au calitatea de ordonatori de credite analizează la începutul fiecărei luni situaţia orelor suplimentare în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise MAI în termen de 10 de zile calendaristice.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.