Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, puse în consultare publică

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021. Printre noutăţi se află constituirea claselor de elevi după finalizarea înscrierii în clasa pregătitoare şi soluţionarea situaţiilor excepţionale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârstă prevăzute de metodologie. Astfel, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 pot fi înscrişi, la cerere, în clasa pregătitoare, dacă o evaluare a dezvoltării psihosomatice atestă că sunt pregătiţi.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat, marţi, în consultare publică, metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021.

„Principalele noutăţi incluse în proiectul de metodologie vizează constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare, precum şi soluţionarea situaţiilor excepţionale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârstă prevăzute de metodologie. Astfel, constituirea formaţiunilor de elevi se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ şi aprobate de Consiliul de administraţie, procedură care să asigure transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune”, arată MEC, într-un comunicat de presă.

De asemenea, situaţiile excepţionale ale copiilor care nu se încadrează în tranşele de vârstă prevăzute de metodologie vor fi analizate şi soluţionate de Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti, în baza unor proceduri proprii.

Propunerile, observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului de metodologie propus de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pot fi trimise pe adresa de e-mail inscriere.inv.primar@edu.gov.ro, până în 14 februarie.

În metodologie se arată că părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Astfel, înscrierea acestora se poate face, la cerere, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă că sunt pregătiţi. Părinţii copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.

De asemenea, în metodologie se prevede că, în cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât al locurilor disponibile, se aplică mai multe criterii de departaje, generale şi apoi specifice. „Criteriile specifice de departajare (…) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare, şi trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, confesiune”, precizează MEC.

Conform calendarului propus, pregătirea înscrierii în învăţământul primar începe în 24 februarie, când se vor afişa circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Tot atunci are loc afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor şi a unităţilor unde acestea se realizează, anunţarea criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ.

În 25 februarie – 9 martie 2020 în fiecare unitate de învăţământ se va organiza Ziua porţilor deschise, iar până în 20 martie se face evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor, rezultatele urmând să fie comunicate părinţilor care au solicitat evaluarea până în 23 martie.

În 25 februarie se afişază programul de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar, iar între 4 martie – 23 martie se face completarea online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. În 26 martie va avea loc procesarea, de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru. În 27-30 martie are loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

În 1 aprilie este programată afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă. A doua etapă de înscriere începe în 22 aprilie.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.