Ministerul Energiei pregătește programul de iarnă

România are nevoie de peste un milion de tone de cărbune pentru a trece cu bine peste iarna 2019-2020. Ministerul Energiei a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020. Din document reiese faptul că până la data de 1 noiembrie, pe stocuri ar trebui să existe 1.198,155 mii de tone de cărbune, inclusiv din import.

“Dată fiind importanţa sectorului energetic în economia naţională și în asigurarea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) în mod permanent, în orice condiţii şi situaţii existente, pentru perioada de iarnă, în principal, este necesară întocmirea unor prognoze, pe diferite orizonturi de timp, cu privire la evoluţia cererii și producției de energie, a perspectivelor de aprovizionare cu energie pentru toate domeniile de activitate, precum şi corelarea acestora cu posibilitățile de acoperire a cerințelor, avându-se permanent în vedere dezvoltarea durabilă a sectorului energetic”, arată documentul.

Obiectivele principale ale proiectului de act normativ sunt evaluarea consumului de energie electrică al ţării, în perioada sezonului friguros, respectiv 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, pentru satisfacerea acestuia la parametri de calitate şi siguranţă în alimentare în condiţiile funcţionării sigure şi stabile a SEN, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi pentru evaluarea resurselor financiare aferente.

“În vederea monitorizarii funcționării SEN și a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale (SNTGN) în perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, prin prezentul proiect de act normativ se propune constituirea Comandamentului energetic de iarnă, cu rolul de a identifica situațiile de disfuncționalitate ce pot apărea în sectorul de energie și de gaze naturale și de a lua măsurile operative necesare, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranță și securitate în functionare a SEN și a SNTGN. Ori de câte ori situația o va impune, Comandamentul energetic de iarnă va informa Guvernul asupra măsurilor operative, precum și a problemelor ce nu pot fi soluționate în cadrul Comandamentului. Componența nominală a Comandamentului energetic de iarnă se va stabili prin ordin al ministrului energiei și va fi compus din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților statului competente în domeniul energiei, precum și ai operatorilor economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale”, mai arată documentul.

Potrivit Ministerului Energiei, în ultimii ani, a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt ce determină o creştere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional. Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului Electroenergetic Naţional.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.