Ministerul Proiectelor Europene: 620 de milioane de euro pentru IMM-uri, prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că a lansat, joi, în consultare publică, primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte care vor fi finanţate prin Programul Tranziţie Justă 2021-2027. Acestea vor sprijini sectorul antreprenorial productiv mic şi mijlociu, pentru creşterea competitivităţii şi a capacităţii economiilor locale de a genera locuri de muncă durabile, sigure şi cu un nivel de salarizare atractiv. „Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală prin două tipuri de granturi care vor sprijini întreprinderile să investească în activităţi productive şi, mai ales, să creeze noi locuri de muncă”, afirmă ministrul Marcel Boloş.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de MIPE, prin cele două apeluri de proiecte, IMM-urile din judeţele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş vor avea acces la finanţare în valoare totală de 620,46 milioane de euro pentru crearea de unităţi noi de producţie ori prestări de servicii, pentru extinderea celor existente, dar şi pentru diversificarea produselor şi serviciilor oferite. Proiectele selectate pentru finanţare trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiţia finanţată, care trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea investiţiei.

”Lansăm astăzi în consultare publică primele ghiduri ale solicitantului pentru apelurile naţionale aferente perioadei 2021-2027 şi, poate nu întâmplător, marcăm acest start prin două apeluri finanţate prin Programul Tranziţie Justă. Cele şase judeţe incluse în acest program: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş se confruntă cu pierderea de locuri de muncă în urma închiderii sau transformării unor activităţi dominante în economia locală, iar investiţiile pe care le putem face în aceste zone, din fonduri europene, reprezintă o gură de oxigen pentru mii de familii din aceste zone. Aceste prime apeluri aduc deja 620 de milioane în economia locală prin două tipuri de granturi care vor sprijini întreprinderile să investească în activităţi productive şi, mai ales, să creeze noi locuri de muncă. Fiecare întreprindere sprijinită, fiecare loc de muncă nou creat îşi multiplică beneficiile în comunitate, pentru că sunt familii întregi care depind de acestea. Până la sfârşitul anului 2023, vor fi deschise toate cele 87 apeluri de proiecte finanţate prin Programul Tranziţie Justă, adică vor fi create peste 11.000 noi locuri de muncă şi vor beneficia de reconversie profesională peste 30.000 de persoane din cele şase judeţe”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

IMM-urile din cele şase judeţe vor putea accesa două tipuri de granturi, prin intermediul a două apeluri de proiecte diferite

Cele două apeluri de proiecte se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii din judeţele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş, înfiinţate până la 31 decembrie 2021 şi oferă acces la granturi de până la 2 milioane de euro şi la granturi între 2 milioane şi 5 milioane de euro în cadrul a două apeluri competitive, cu termen-limită de depunere.

Sumele accesate vor fi investite în domenii de activitate eligibile, stabilite în conformitate cu normele privind ajutorul de stat regional şi de minimis şi vor urmări: crearea unei unităţi noi de producţie / prestări servicii; extinderea capacităţii unei unităţi existente; diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

Tipuri de investiţii eligibile în cadrul celor două apeluri sunt:

– Investiţii în active corporale precum lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepţia mijloacelor de transport; achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuţia la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice şi financiare.

– Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Unitatea de producţie/ prestare servicii finanţată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel, adică teritoriul administrativ al judeţului corespunzător priorităţilor PTJ (P1 – Gorj, P2 – Hunedoara, P3 – Dolj, P4 – Galaţi, P5 – Prahova, P6 – Mureş).

Potrivit MIPE, mecanismul de selecţie a proiectelor presupune verificarea eligibilităţii exclusiv în baza Declaraţiei unice întocmite de solicitant, iar evaluarea tehnică şi financiară se realizează doar pentru proiectele care se încadrează în limita a 130% din alocarea apelului, luând în calcul finanţările solicitate cumulate, în ordinea depunerii cererilor de finanţare.

Bugetul total al apelului Proiecte cu finanţare nerambursabilă între 2-5 milioane de euro lansat în cadrul acţiunii ”Dezvoltarea întreprinderilor şi a antreprenoriatului”, componenta ”Investiţii pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă”, este de 289,54 milioane de euro.

Cel de-al doilea apel, prin care se acordă granturi de până la 2 milioane de euro, dispune de un buget total de 330,91 milioane de euro.

Ghidurile solicitantului poate cele două apeluri pot fi consultate aici.

Alocările sunt compuse din contribuţia Fondului pentru Tranziţie Justă (85%) şi contribuţia de la bugetul de stat (15%) şi se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, ce constituie de ajutor de stat regional şi de minimis.

Programul Tranziţie Justă 2021-2027 dispune de un buget total de 2,53 miliarde de euro şi are drept obiectiv principal sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile şi sigure. PTJ include şapte priorităţi de investiţii, corespunzătoare celor 6 judeţe incluse în program, la care se adaugă componenta de asistenţă tehnică.

Printre rezultatele aşteptate la finalul perioadei 2021-2027 se numără:

– 257 de locuri de muncă directe create în IMM-uri;

– 845 de întreprinderi sprijinite;

– 925 de persoane vor beneficia de programe de reconversie profesională;

– gospodării sprijinite pentru dobândirea statutului de prosumator;

– 266 ha de suprafeţe vor beneficia de acţiuni de decontaminare şi reconversie;

– sprijin în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru companiile Liberty Galaţi şi Azomureş.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *