Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere un proiect de OUG pentru a introduce coplata pentru serviciile medicale

Ministerul Sănătăţii (MS) a pus în dezbatere publică un proiect de OUG privind coplata şi susţine că nu intenţionează introducerea acesteia pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare de stat. MS arată că proiectul pus în dezbatere publică vrea să dea posibilitatea asiguraţilor să beneficieze de servicii medicale la furnizori privaţi în contract cu CNAS, „cu plata de către asigurat numai a diferenţei dintre tariful furnizorului privat şi cel suportat de CNAS”. Însă în proiectul de OUG nu se face vreo referire la faptul că modificările s-ar aplica doar furnizorilor privaţi de servicii medicale.

„Ministerul Sănătăţii nu intenţionează să introducă coplata pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare de stat. Proiectul pus în dezbatere publică urmareşte o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privaţi aflaţi în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenţei dintre tariful furnizorului privat şi cel suportat de CNAS, cu informarea şi acordul în prealabil al acestuia”, precizează Ministerul Sănătăţii.

Proiectul de OUG pentru modificarea legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se află în dezbatere publică.

Proiectul modifică două articole din lege.  Astfel articolul 230 alineatul (2), lit. e) va stabili că asiguraţii au dreptul „să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepţia contribuţiei personale pe care aceştia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale”.

În forma actuală, legea prevede că asiguraţii au dreptul „să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru”.

De asemenea, este introdusă şi o modificare la articolul 237 alineatul 1, care acum stabileşte „serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond”, iar în forma nouă va fi ”serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond şi care pot atrage contribuţia personală a pacientului”.

În proiectul de OUG nu se face vreo referire la faptul că modificările s-ar aplica doar furnizorilor privaţi de servicii medicale.

Potrivit proiectului pus în dezbatere pe site-ul MS, argumentele pentru adoptarea acestuia sunt:
– statul are, pe de o parte, obligaţia de asigurare a sănătăţii publice, prin accesul populaţiei la servicii medicale, şi, pe de altă parte, obligaţia de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potenţialul maxim al sistemului public de sănătate din România,
– neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătăţii publice şi ar conduce la afectarea intereselor cetăţenilor,
– se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare acoperirii costurilor reale ale servciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate şi ambulatoriului paraclinic,
– neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor,
– statul are obligaţia respectării Constituţiei, ca şi garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice,
– aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată.
Proiectul de lege poate fi consultat AICI
news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *