Modificările propuse la Codul Fiscal

În ultima ședință de guvern din 25 octombrie 2017 a fost prezentată OUG prin care se propune modificarea Codului Fiscal.

Principalele modificări cu implicații majore asupra activității economice aplicabile microintreprinderilor, a impozitării și contribuțiilor persoanelor fizice, salariați sau care desfăsțoară activități independente sunt următoarele:

. 1.Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se va aplica persoanelor juridice care realizează venituri în limita a 1.000.000  euro  față de 500.000 euro actual, eliminându-se criteriul referitor la capitalul social.

                 2.Impozitul pe venit se aplică în cotă de 10% la veniturile realizate din:

  1. a) activităţi independente;
  2. b) salarii şi asimilate salariilor;
  3. c) cedarea folosinţei bunurilor;
  4. d) investiţii, cu excepția veniturilor din dividende;
  5. e) pensii;
  6. f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
  7. g) premii;
  8. h) alte surse.

j.veniturile realizate din acțiunilor de transfer efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal  respectiv începând cu al treilea autoturism.

                3.Contribuţii sociale obligatorii

  1. a) Cotele contribuţiilor sociale obligatorii sunt următoarele:

– Cota de contribuţii de asigurări sociale sunt de  25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați și de către persoanele fizice pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal, față de prevederea actuală de 26,3% compusă din 10.5% contribuția salariatului și 15,8 contribuția angajatorului, rezultând o scădere de 1, 3%

– Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal, față prevederea actuală de 10,7%  compusă din 5,5 contribuția salariatului și 5,2% contribuția angajatorului.

-Cota de contribuţie asiguratorie pentru muncă este de 2,25% datorată de angajatori.

În proiectul OUG au fost eliminate contribuțiile datorate actual de angajatori pentru șomaj (0,5%), pentru concedii medicale de 0,85%, cota de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale care este cuprinsă între 0,15% şi 0,85%, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, cu excepția cotei de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cazul şomerilor pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, care este de 1%, cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator, este de 0,25%.

 

Mornea Maria,

Preşedinta Consiliului Filialei CECCAR Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.