Motivul USR de a dinamita guvernul Cîțu e fals: Programul de investiții „Anghel Saligny” e cât se poate de transparent

USR a tot împins în față, drept cauză a supărării politice și a ruperii coaliției la guvernare, lipsa de transparență și graba, considerată de useriști dubioasă, de a implementa noul Program Național de Investiții „Anghel Saligny”. Un motiv fals din cel puțin două puncte de vedere: urgența efectuării unor astfel de investiții este evidentă, România fiind încă departe de civilizația timpului în care trăim, iar criterii și condițiile impuse de metodologia propusă sunt, credem, cele mai transparente pe care le-a avut vreun program național de investiții până acum.

Ca exemplu, vă propunem o serie de lămuriri făcute publice de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației chiar astăzi.

***

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus consultării publice ordinul pentru aprobarea “Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d).

“Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțarea minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita sumei prevăzute în normele metodologice. Totodată, localitățile care accesează împreună fondurile disponibile prin acest program, prin Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, vor putea beneficia de o finanțare sporită cu 10%”, a precizat Cseke Attila, ministrul dezvoltării.

Așadar, vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, 4 milioane pentru fiecare comună și 7 milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, pentru fiecare municipiu (în afară de reședințele de județ) vor fi alocate 10 milioane de lei, iar pentru fiecare reședință de județ – 43 de  milioane de lei. Fiecare sector al municipiului București poate accesa fonduri în valoare totală de 35 milioane lei pentru proiecte prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Potrivit indicatorilor minimali, prin Program vor fi finanțate 12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 700.000 de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de canalizare, construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare și 3.000 km de drumuri comunale.

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” prevede finanțarea proiectelor pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților, poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice.

În plus, normele iau în considerare componenta de mediu ca obiectiv specific pentru investițiile ce se vor finanța prin Program. Ministrul a specificat că îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de poluare la nivel local vor fi parte a obiectivelor proiectelor locale.

Odată aprobat proiectul de ordin, care prevede normele metodologice, MDLPA pune la dispoziția beneficiarilor platforma digitală investitii.mdlpa.ro. Astfel, derularea programului va fi total transparentă, întrucât UAT-urile și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București își vor putea crea conturi individuale pe platforma digitală prin care vor fi gestionate proiectele finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” – a adăugat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Contractele de finanțare multianuale încheiate între MDLPA și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Execuția contractelor va fi permanent monitorizată pentru a evita deturnările de fonduri. Va fi organizată o structură specială în cadrul MDLPA, care va asigura monitorizarea proiectelor.

Pentru evitarea situațiilor în care lucrările recente de asfaltare sunt sparte pentru construirea rețelei de apă și canalizare, se vor finanța proiecte de modernizări de drumuri doar acolo unde există deja rețea de apă și canalizare.

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, poate fi consultat la link.

De asemenea, pe pagina Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se găsesc, în consultare publică, proiectele de acte normative prin care se stabilesc standardele de cost privind dezvoltarea rețelelor de apă, canalizare și gaze, care sunt preluate din proiectele finanțate din fonduri europene. Totodată, standardele de cost pentru modernizarea rețelei de drumuri au la bază standardele adoptate în 2010, dar abrogate în 2018, ajustate, pe baza datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, cu creșterea prețurilor materialelor de construcții.

Sursă: MDLPA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *